Max Andersson

kärnkraft

Sellafield

Frågan om Sellafield är en het fråga på Irland. Andelen cancerfall på östkusten är avsevärt högre än vad som är normalt. Radioaktiva utsläpp från upparbetningsanläggningen Sellafield, där också svenskt kärnavfall hanteras, antas ligga bakom. Greenpeace säger sig ha spårat utsläpp,…

Här finns artiklar om Klimat och Miljö

Temabild för Klimat och Miljö. Vindkraft är en del av lösningen på klimatkrisen.

”Klimat och miljö är grunden för allt annat. Vi behöver en politik som tar miljöhoten på allvar, och ser till att minska utsläppen av växthusgaser och hejda den globala uppvärmningen.

Klimatkrisen är vår tids viktigaste fråga. EU är en del av den rika världen, och har ett särskilt ansvar både för att minska sina egna utsläpp och för att hjälpa till att  finansiera den globala omställning som måste till.

Klimatkrisen behöver behandlas som den kris det är!”

Max Andersson