Max Andersson

kärnkraft

Sellafield

Frågan om Sellafield är en het fråga på Irland. Andelen cancerfall på östkusten är avsevärt högre än vad som är normalt. Radioaktiva utsläpp från upparbetningsanläggningen Sellafield, där också svenskt kärnavfall hanteras, antas ligga bakom. Greenpeace säger sig ha spårat utsläpp,…