Max Andersson

Här finns artiklar om Klimat och Miljö

Temabild för Klimat och Miljö. Vindkraft är en del av lösningen på klimatkrisen.

”Klimat och miljö är grunden för allt annat. Vi behöver en politik som tar miljöhoten på allvar, och ser till att minska utsläppen av växthusgaser och hejda den globala uppvärmningen.

Klimatkrisen är vår tids viktigaste fråga. EU är en del av den rika världen, och har ett särskilt ansvar både för att minska sina egna utsläpp och för att hjälpa till att  finansiera den globala omställning som måste till.

Klimatkrisen behöver behandlas som den kris det är!”

Max Andersson

***

Mer information:

Det här är min samlingssida för klimat och miljöpolitik.

Här kan du hitta alla mina texter om klimat och miljö.

Vill du läsa vad jag skrivit om ett särskilt ämne, som till exempel klimatförnekare eller gruvpolitik, så kan du klicka på etiketterna längst ner på sidan.

Publikationer:

Här är rapporter på området som jag var med om att ta fram i EU-parlamentet.

Building bridges and changing minds: Insights from climate communication research and practice, 2016. En sammanställning av forskningen om bra och dåliga sätt att kommunicera i klimatfrågan.

EU och gruvorna – hot eller möjlighet för miljön, 2017, Charles Berkow

Glyfosat? GMO? Avgasregler? Vem bestämmer egentligen?, 2017, Jan Å Johansson och Staffan Dahllöf beskriver den hemlighetsfulla kommittologi-process där många viktiga miljöbeslut fattas.

Revolving Doors and the Fossil Fuel Industry: Time to tackle conflicts of interest in climate policy-making, 2018. Det här är Gröna Gruppens översyn av fossillobbyismen i olika länder, och den levererar bra argument för att ta itu med svängdörrarna.