Max Andersson

klimatförhandlingar

Klimatförhandlingarna i Bonn – hur säkerställer vi öppenhet, balanserat deltagande och etiskt beslutsfattande i FN:s klimatpanel?

Klimatförhandlingar i stor sal i Bonn 2017.

Den här veckan pågår den årliga mellansessionen av FN:s klimatförhandlingar i Bonn, Tyskland. Varje år träffas förhandlare och tekniska experter för att utmejsla nästa steg för den globala klimatpolitiken inför FN:s stora klimatkonferenser, ”COP”, (Conference of the Parties).

Reinfeldt och EU fick inte vara med

Nu börjar det komma fram hur klimatförhandlingarna i Köpenhamn egentligen gick till. Och EU anser sig förolämpade.

BBC rapporterar om att EU var inte med på det sena mötet mellan USA, Kina, Indien, Brasilien och Sydafrika som tog fram det som skulle bli konferensens slutdokument. EU var inte ens inbjudna, och Reinfeldt fick bara veta att uppgörelsen var klar genom att de skickade ett SMS…