Max Andersson

Reinfeldt och EU fick inte vara med

Nu börjar det komma fram hur klimatförhandlingarna i Köpenhamn egentligen gick till. Och EU anser sig förolämpade.

BBC rapporterar om att EU var inte med på det sena mötet mellan USA, Kina, Indien, Brasilien och Sydafrika som tog fram det som skulle bli konferensens slutdokument. EU var inte ens inbjudna, och Reinfeldt fick bara veta att uppgörelsen var klar genom att de skickade ett SMS.

”We’ve been taught some lessons about the realities of the so-called multi-polar world,” säger Carl Bildt besviket i Financial Times. [död länk]

EU utmålar sig ofta som den ledande kraften i klimatpolitiken, men det påståendet vilar på gamla meriter. Under Köpenhamnskonferensen har EU istället agerat i snävt ekonomiskt egenintresse tillsammans med de andra rika länderna. Men ett EU som inte själv har något att komma med i förhandlingarna är inte intressant.