Max Andersson

Publikationer

Inför EU-valet behöver vi diskutera EU:s framtid. Tillsammans med Frida Johnson har jag gjort denna skrift om hur vi kan göra unionen mer demokratisk, flytta makten närmare människorna och skapa förutsättningar för en mer ambitiös politik när det gäller frågor som klimat och global skatteflykt. Jag vill arbeta för en tredje väg som är bättre än både federalisternas superstat och högerns inskränkta nationalism. I skriften finns förslag om en riktig offentlighetsprincip, tuffa regler kring lobbyismen och sanktioner mot regeringar i EU som undergräver demokratin. EU behöver släppa principen om att alla ska tvingas göra lika, och låta de länder som vill göra mer för exempelvis miljön och folkhälsan få göra det.

Läs skriften här.


”Lobbyland” är ett seriealbum om lobbyism i EU och vad man kan göra åt det. Daria Bogdanska, som ligger bakom det kritikerrosade ”Wage Slaves” (Galago förlag) har ritat serien där Max Andersson är en av karaktärerna.

Beställ eller ladda ner Lobbyland här.


Jag har låtit nationalekonomen Stefan de Vylder ta fram en aktuell analys om Sverige, euron och bankunionen. I rapporten finns fakta om eurokrisen och EU:s framtidsplaner, samt förslag på hur Sverige skall förhålla sig till utvecklingen.

Det har visat sig vara en stor fördel för Sverige att stå fritt från EMU, men om vi ska kunna säkra detta för framtiden så behöver vi agera.

En viktig slutsats är att vi bör tacka nej även till bankunionen.

Läs rapporten här: Sverige, euron och bankunionen

 

Lobbyismen i klimatförhandlingarna är ett problem, speciellt när det finns ”svängdörrar” mellan politiken och näringslivet. Jag och Gröna gruppen har låtit ta fram en rapport som ger fakta för handen på omfattningen av problemet.

Läs rapporten här: Revolving Doors and the Fossil Fuel Industry: Time to tackle conflicts of interest in climate policy-making

 

 

 

Många beslut i EU sker i mötesrum där allmänheten saknar insyn, av anonyma tjänstemän i Bryssel. Denna så kallade ”kommittologi” har uppmärksammats då EU-kommissionen klagat på att länderna använder den för att slippa ta ansvar för kontroversiella beslut. Ett tydligt exempel är beslutet om bekämpningsmedlet glyfosat.
Jag har bett Jan Åke Johansson att tillsammans med Staffan Dahllöf granska kommittologin i EU, och detta är deras rapport. Jag delar i stort deras slutsatser och kommer  att verka för många av de förslag som finns i rapporten.

Läs rapporten här: Glyfosat? GMO? Avgasregler? Vem bestämmer egentligen?

 

Flera handelsavtal som förhandlas just nu – under förkortningar som TTIP, CETA och TISA – går långt utöver vad vi brukar kalla frihandel. De skyddar och reglerar investeringar och tvingar fram grundläggande förändringar i våra nationella lagar och regler. Under frihandelsflagg införs möjligheten att stämma Sverige utanför nationella domstolar för miljöbeslut. Är det en sådan handel vi vill se? I en idéskrift publicerad i juni 2015 diskuterar Max Andersson de möjliga konsekvenserna av de nya avtalen. Läs skriften här:

Frihandel – till vilket pris?

 

Hittills har inte gruvfrågor varit särskilt framträdande på EU-nivå, med undantag för frågan om kolgruvor. Men nu är förändringar på gång, och det är därför jag har bett miljöexperten Charles Berkow ta fram en rapport om Sverige, EU och mineralpolitiken.

Bland de slutsatser som miljöengagerade kan dra av detta är att det är viktigt att ta vara på de möjligheter som EU-politiken ger för att förbättra miljön i Sverige, och att det är viktigt att påverka vad som beslutas på EU-nivå.

Läs rapporten här, eller den 12-sidiga kortversionen här.

 

Lobbying i EU - dolt inflytande och priviligierat tillträdeDet går minst femton lobbyister på EU-parlamentariker. Siffror från EU:s öppenhetsregister visar att lobbyismen ökar för varje år och att företag och andra intresseorganisationer lägger allt mer pengar på att försöka påverka EU:s beslutsfattare. Samtidigt ser vi hur politiska förslag om starkare skydd för människor och miljö urvattnas. Öppenhetsorganisationen Corporate Europe Observatory uppskattar att så mycket som 70 procent av lobbyisterna i Bryssel kommer från stora företag.

I denna idéskrift publicerad i juli 2017 beskrivs det hur lobbying i EU kan se ut, vilka konsekvenser den får och vad vi kan göra åt den. Läs skriften här:

Lobbying i EU – dolt inflytande & privilegierat tillträde

 

En rad integritetskränkande lagar har drivits igenom i Sverige och EU de senaste 15 åren, däribland datalagringsdirektivet, FRA-lagen och IPRED-lagen. Samtidigt samlar företag och stater allt mer information om våra vanor, vänner och åsikter på nätet. I denna idéskrift publicerad i maj 2016 diskuterar Max Andersson vad det här får för konsekvenser för våra öppna samhällen och den personliga integriteten. Läs skriften här:

Big data – så kartläggs våra liv

 

 

 

En analys av hur utvecklingen i eurozonen och förslagen i ”de fem presidenternas rapport” påverkar icke-euroländernas makt, inflytande och rättigheter. Slutsatsen av att länder som vill stå fria från euron behöver arbeta för trygghetsgarantier.

Euroländernas permanenta majoritet

 

 

 

 

Nu börjar den stora omförhandlingen inför nästa långtidsbudget komma igång. Den här rapporten ger en kort översikt över EU:s budget och de viktigaste frågorna. Rapporten utmynnar i förslag om att det behövs mer öppenhet om vart pengarna går så att det blir lättare att driva igenom reformer.

EU:s budget – vem betalar – vem spenderar – någon som kontrollerar?

 

 

 

Den stora utmaningen med klimatet är inte att ta reda på vad som behöver göras. Det vet vi redan. Utmaningen är att övertyga människor och samla stöd för politiska åtgärder.

Den här rapporten är en kort sammanställning av forskningen om goda sätt att kommunicera klimatfrågan.

Building bridges and changing minds: Insights from climate communication research and practice

 

 

Den nya tekniken utvecklas snabbt och kommer att påverka vår liv enormt. Både problemen och möjligheterna är stora.
Den här rapporten innehåller förslag på en grön politik när det gäller robotar och AI.

Robotteknik och Artificiell Intelligens


 

”Imperiet – en studiebok om EU” av Max Andersson och Kalle Holmqvist är en kortfattad men ändå övergripande bok för alla som vill sätta sig in i EU-frågan från grunden.

Boken är skriven 2009 ur ett uttalat kritiskt perspektiv, och dess syfte är att utgöra en motvikt till att den glättade EU-positiva information som dominerar på våra skolor och bibliotek.

Köp Imperiet på Bokus!