Max Andersson

utsläppsrätter

Sverige kan inte smita från sitt ansvar för klimatet

En människa som äter för mycket kan inte kompensera det genom att betala någon annan för att banta. Men ett land som konsumerar för mycket kan betala för att ett annat land minskar sina utsläpp. Åtminstone på pappret kan Sverige kompensera sina CO2-utsläpp genom att investera i projekt långt utanför våra gränser.

De partier som vill göra så lite som möjligt för klimatet, som Moderaterna, vill gärna ge företräde åt billiga minskningar utomlands. De blundar för att Sverige behöver minska våra egna utsläpp på riktigt…

Wall Street Journal

Jag har blivit citerad på Wall Street Journals ledarsida. Artikeln handlar om utsläppsrätter och tar bland annat upp CDM-systemet.

”These [non-EU] credits have already been exposed as highly flawed, and often fraudulent,” Max Andersson, a Green member of the Swedish Parliament, wrote this month in a study for the think tank Open Europe. ”They don’t always reflect absolute reductions in emissions, whilst many of these credits are generated from projects in developing countries that would have happened anyway.” The result, he concludes, is that emissions might not fall but rise.

Det sista har jag visserligen inte sagt, men journalister har ju licens att slarva.

Inkompetens, bedrägeri och utsläppsrätter

Skandalen med Kyotoprotokollets sk Clean Development Mechanism (CDM) börjar nu äntligen uppmärksammas.

Enligt the Guardian hävdar en ledande gestalt i branschen att det är fel på 20% av de utsläppsrättigheter som redan sålts. Enligt en av CDM-systemets egna experter borde vart tredje projekt i Indien aldrig ha fått godkännande. I vissa fall kanske det inte är fråga om inkompetens utan om rena bedrägerier…