Max Andersson

EU-regler kan ge fler kolkraftverk

Enligt en rapport från det danska miljöverket resulterar EU:s handel med utsläppsrätter i att det byggs fler koleldade kraftverk. Det är precis tvärtemot avsikten och kolkraftverken byggs istället för satsningar på vindkraft och annan hållbar energi.

Tidningen [Information] nämner som exempel Dong Energys planerade bygge av ett stort kolkraftverk i Greifswald vid den tyska Östersjökusten. I form av gratis CO2-kvoter bidrar Tyskland med motsvarande 60 procent av kapitalkostnaderna till byggen av nya koleldade verk.

Också Danmark ger gratis kvoter om någon vill etablera nya verk eldade med fossilt bränsle, skriver Information.

Rapporten, som är utarbetad åt miljöverket, avslöjar hur EU-kvotreglerna saboterar sitt eget mål, att minska koldioxidutsläppen.

Grundproblemet är att utsläppsrätterna i EU delas ut gratis till de som förorenar. Den danska regeringen som vill försöka få till stånd en förändring. Finansminister Anders Borg har också uttalat sig positivt, men det är långtifrån säkert att de lyckas.