Max Andersson

Folken vill rösta om EU-fördraget

Enligt en färsk opinionsundersökning från SIFO så vill nästan 6 av 10 svenskar ha en folkomröstning om det nya EU-fördraget. (Det vill säga EU-konstitutionen i lätt uppsminkad form.)

Den svenska opinionen vill ha en folkomröstning, och vi är inte ensamma. Enligt en undersökning [död länk] av opinionen i de fem största EU-länderna Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien och Storbritannien så finns det en kraftig majoritet på 65 till 75% som är för folkomröstningar i de länder som inte ratificerat.

Den europeiska eliten är dock ytterst negativt ställd till tanken på att låta folket bestämma. Förra gången man lät de uttala sig så var det ju två länder som röstade mot konstitutionen och man var tvungen att ställa in flera folkomröstningar pga risken att ytterligare länder skulle rösta fel.

Det här med att låta folken vara med och bestämma är ett experiment som eliten inte är angelägen om att upprepa.

Lyckligtvis tyder dock det mesta på att det kommer att bli folkomröstningar i alla fall. Vad än eliten tycker.