Max Andersson

Dåligt EU-beslut om utsläppsrätter

EU:s klimatpolitik har hittills varit mycket snack och lite hockey.

Ministerrådet senaste förslag om att flygets utsläpp ska ingå i EU:s system för handel med utsläppsrätter fortsätter tyvärr på den upptrampade vägen. Förslaget låter kanske bra för folk som inte har koll, men det håller inte för en närmare granskning.

Om ministerrådet får igenom sin vilja innebär det att flygets utsläpp kommer att fortsätta öka. Flygresenärerna har större betalningsvilja för sina utsläpp än basindustrin, och flyget kommer att tränga undan industrin som kommer att flytta utanför EU:s gränser.

Ministerrådet förslag innebär också att flygbolagen kommer att få 90% av utsläppsrätterna gratis!

Om det ska vara någon poäng med utsläppsrätter inom flyget så borde de auktioneras ut, ligga i en ”egen bubbla” så att flyget inte konkurrerar ut industrin, och systemet måste också ta hänsyn till att flygets utsläpp högt uppe i atmosfären orsakar betydligt mer skada på klimatet än om samma utsläpp skett på marknivå. (Exakt hur mycket värre är oklart. En osäker uppskattning säger att effekten är dubbelt så stor.)

Det här är uselt beslut som visar att EU definitivt inte är pålitligt i miljöfrågorna. Nu går förslaget vidare till EU-parlamentet som förhoppningsvis kan tvinga fram en förbättring.