Max Andersson

Personvalet fungerar inte

I Sverige röstar man på parti och inte person, och andelen väljare som deltar i personvalet har minskat för varje gång det genomförts. Personvalet är nu nere på 22% i riksdagsvalet och är på väg att avveckla sig självt.

Man måste också ifrågasätta om de som kryssar har tillräcklig grund för att göra ett rationellt val. Det sätt som den politiska debatten fungerar på i Sverige gör det ganska osannolikt.

I senaste numret av Göteborgs Universitets tidning GUspegeln nr 4 2007 redogör Henrik Oscarsson för en undersökning som kommit fram till att av den femtedel som kryssat var det endast 58% som kom ihåg vilket vem de röstat på! (Siffrorna avser Riksdagsvalet 2006.)

Och av de 58% angav var fjärde ett namn som inte ens stod på valsedeln i den valkrets där de bor! Sammanlagt är det enligt Oscarsson alltså bara en tiondel av väljarna som kommer ihåg vem de röstat på.

Personvalet fungerar inte, och man kan lugnt konstatera att partierna känner sina kandidater, deras styrkor, svagheter och åsikter betydligt bättre än vad väljarna gör.