Max Andersson

Europe’s Dirty Secret

Den brittiska tankesmedjan Open Europe har tagit fram en rapport om EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS), som jag har skrivit förordet till.

Europe’s dirty secret:
Why the EU Emissions Trading Scheme isn’t working

Rapporten inleder med att konstatera att den första fasen av ETS har redan blivit ett generande misslyckande för EU:s miljöpolitik. Utsläppen av koldioxid ökade med 0,8% och priset på utsläppsrätter 2007 föll genom golvet ner till 3 kronor/ton. I praktiken är alltså utsläppen idag så gott som gratis.

Det finns de som säger att misslyckandet i den första fasen var så grovt att EU måste skärpa till sig inför fas två som äger rum 2008-20012 om det inte ska förlora sin trovärdighet. Frågan är dock om det kommer att lyckas.

Open Europe har tittat närmare på hur läget ser ut inför fas 2 och det finns mycket som tyder på att även den kommer att bli ett misslyckande. Utsläppsrätterna delas fortfarande ut gratis, och risken är dessutom stor att EU kommer att importera så mycket utsläppsrätter från tredje världen att botten faller ur marknaden igen. Resultatet kan bli att EU köper sig fria från sitt klimatansvar och att vi inte får den teknikutveckling i den rika världen som är nödvändigt för att förhindra den globala uppvärmningen.

Jag har skrivit en hel del om CDM-systemet för att importera utsläppsrätter från tredje världen tidigare, så jag nöjer mig med att upprepa att det är ett dåligt system som är belastat med stora brister. Om en utsläppsrättighet som används i Europa inte motsvarar en verklig utsläppsminskning någon annanstans innebär det att de totala utsläppen ökar.

EU:s system för handel med utsläppsrätter är ett mycket komplicerat system. Ett av skälen till att det fungerat så dåligt hittills är att det är så få som förstår det. Den här rapporten kommer förhoppningsvis bidra till att göra saker klarare.

I slutändan är dock klimatet är ett globalt problem, och att det kommer att krävas globala lösningar. Men om EU:s klimatpolitik inte fungerar är det naturligtvis ett problem.