Max Andersson

EU och GRUVORNA – Hot eller möjlighet för miljön?

 

Hittills har inte gruvfrågor varit särskilt framträdande på EU-nivå, med undantag för frågan om kolgruvor. Men nu är förändringar på gång och jag har därför bett miljöexperten Charles Berkow ta fram en rapport om Sverige, EU och mineralpolitiken.

Bland de slutsatser som miljöengagerade kan dra av detta är att det är viktigt att ta vara på de möjligheter som EU-politiken ger att förbättra miljön i Sverige, och att det är viktigt att påverka vad som beslutas på EU-nivå.

Eftersom den fullständiga rapporten är på mer än 100 sidor, har vi även tagit fram en kortversion.

Läs hela gruvrapporten här.
Läs den 12-sidiga kortversionen här.