Max Andersson

Som man frågar får man svar

Max skriver om kärnkraften, och en underlig opinionsmätning.

***

Som man frågar får man svar

Alla seriösa opinionsmätningsinstitut vet att man måste vara noggrann med hur man ställer frågorna eftersom formuleringen kan påverka resultatet.  

Den senaste veckans stora politiska nyhet är att Centern gjort en kovändning om kärnkraften och att 7 av 10 svenskar numera sägs vara för den. Om man studerar den mätningen lite noggrannare, visar det sig dock att det är något lurt med frågan. Enligt TT såg frågan ut så här:

”Regeringen har nu presenterat en uppgörelse om energipolitiken som bland annat innebär att ambitionen för vindkraftutbyggnaden tredubblas från 10 till 30 terrawatt-timmar och att det ska vara möjligt att ersätta dagens gamla kärnkraftsreaktorer med moderna. Vad är din allmänna uppfattning om denna uppgörelse?”

Man behöver inte vara expert på opinionsmätningar för att inse att det är ett problem när man blandar samman vindkraft och kärnkraft, och frågan dessutom är full av positiva signalord. I andra, mer neutrala mätningar väger opinionen betydligt jämnare, och väldigt många människor är osäkra. Det är ungefär vad man kan förvänta sig med tanke på att vi inte har haft någon ordentlig kärnkraftsdebatt i Sverige sedan 1980-talet.

Den debatten håller på att bryta ut med full kraft nu. Kärnkraftskramarna har dock ganska dåliga argument. Till att börja med så argumenterar de ofta utifrån föreställningen om att Sverige håller på att få brist på el. Men Sverige har ett elöverskott, och sedan slutet av 1980-talet har elanvändningen i Sverige bara ökat med cirka fyra procent, trots att BNP har ökat med 45 procent under samma tid. Om Sverige inte vidtar några nya politiska åtgärder, utöver vad som redan är planerat – så kommer vi år 2020 kommer att ha ett överskott av el som motsvarar 60 procent av vad kärnkraften ger idag, 40 terawattimmar (TWh). Det beror på konkreta planer på utbyggnad av vindkraftparker och bioenergi i kombination med den ständiga effektivisering som sker genom teknikutveckling. Miljöpartiet vill satsa ännu mer på att bygga ut den hållbara energin.
Ingenting talar heller för att det skulle vara billigare att bygga ny kärnkraft än att låta den pågående utbyggnaden av vindkraft och biobränslen fortsätta. En vanlig bedömning av seriösa analytiker är att kostnaden för ny kärnkraft och vindkraft ligger i ungefär samma härad. Allt tyder dock på att de förnybara energikällorna kommer att bli betydligt billigare i framtiden,

Många kärnkraftsvänner argumenterar också för nya reaktorer med hänvisning till klimatet. Det är minst sagt underligt. Till att börja med så är kärnkraften en betydligt sämre lösning än hållbara energikällor globalt sett ? ingen har någonsin lyckats tillverka ett massförstörelsevapen av en solfångare ? och om man ser till Sverige så har vi helt enkelt inte så mycket fossila bränslen som kan ersättas av kärnkraft. Vår konsumtion av fossila bränslen går framförallt till transportindustrin. Kärnkraften är ingen lösning.

Miljöpartiet har en energipolitik för framtiden. I slutändan kommer folk att ta ställning utifrån fakta, och inte i vinklade opinionsmätningar. Den här debatten kommer vi att vinna.

Max Andersson

Ursprungligen publicerad i Regionposten 2/2009.