Max Andersson

”Välj bort Folkpartiets skrämselpropaganda”

Kärnkraftsdebatten fortsätter i Borås Tidning.

***

Välj bort Folkpartiets skrämselpropaganda

Först försöker Folkpartiet få hela svenska folket att tro att vi har dåliga skolor. Sedan ropar de på militär upprustning enligt förlegat koncept från tiden före murens fall i Europa. Därefter ska en hel ungdomsgeneration jagas för att de delar musik med varandra. Och nu försöker de skrämmas med klimatet för att driva igenom en föråldrad energipolitik byggd på kärnkraft där de blundar både för miljöskäl och ekonomi. Var tog det liberala partiet med sociala ambitioner vägen?

Med kloka investeringar och rimliga effektiviseringar är det fullt möjligt att stegvis utveckla hållbara energisystem. För det krävs en långsiktig energipolitik som väljer bort dåliga lösningar och satsar på alternativ. Och det är det regeringen borde ägna sig åt.

I stället fortsätter Folkpartiet att gå åt fel håll. Det är oroväckande att Centerpartiet tvingats vika sig i kärnkraftsfrågan. Och det är beklämmande att regeringen aktivt motarbetar politiska förslag för att minska CO2-utsläppen inom EU, tvärt emot den politik man säger sig vara för i Sverige. Varför välja kärnkraft när vindkraften, förutom att vara hållbar också är billigare?

I den lågkonjunktur vi idag befinner oss i är det viktigt att se möjligheterna med förnyelsebar energi och teknik för energieffektivisering. Den gröna omställningen kommer att ge nya jobb. Redan idag är detta en viktig del i näringslivet i Västra Götaland, och det kommer att växa ännu mer i framtiden. I ekonomiskt svåra tider är det viktigt att ha en helhetssyn i politik som kopplar samman ekonomi, ekologi och social trygghet. Så arbetar vi när vi lägger politiska förslag.

Birgitta Losman
regionpolitiker (mp)

Max Andersson
riksdagsledamot (mp)

Tom Andersson
gruppledare Borås (mp)

Publicerad 2009-02-26.