Max Andersson

Regeringen börjar backa om datalagring

Dagens goda nyhet är att regeringen börjar backa om förslaget om teledatalagringsdirektivet, även känt som loggningslagen. Utredningen om hur lagen ska införas i Sverige föreslog att operatörer skulle tvingas lagra trafikuppgifter i ett år, trots att EU-direktivet bara kräver att de ska lagras i 6 månader. Nu meddelar regeringen att man alltså inte tänker kräva längre lagringstider än vad EU tvingar oss till. Bra!

Thomas Bodström (s) påpekar dock att det inte är svårt att förlänga lagringstiden när lagen väl är genomförd.

Frågan om vilken information som operatörerna ska tvingas lagra är inte heller avgjord än. Lagen är egentligen tänkt att användas mot grov brottslighet, men lagringsskyldigheten skulle lätt kunna utökas så att den kan användas i kampen mot fildelare. Hans-Olof Lindholm, datainspektionens representant i trafikuppgiftsutredningen, avgav ett särskilt yttrande där han varnade för att ge regeringen rätt att själva bestämma om lagringsskyldigheten. Jag har skrivit en motion om att loggningslagen inte ska ge framtida regeringar möjlighet att utöka lagringsskyldigheten utan att fråga riksdagen. Det är bra att regeringen backar från utredningens förslag om hur länge uppgifterna ska lagras, men det finns fortfarande en hel del kvar att göra.

Karl Sigfrid skriver mer om loggningslagen och fildelningen.