Max Andersson

Kärnkraften är inte säker

Brytningen av uran för kärnkraft är en av de mest miljöförstörande aktiviteter som finns. Avfallsproblemet är inte löst. Tisdagens nödstopp av Forsmark påminner oss om att inte heller driften är säker.

Två av fyra säkerhetssystem fungerade inte när Forsmark stoppades i tisdags. Incidenten bedöms som allvarlig och utreds nu av Kärnkraftsinspektionen.

Kärnkraften är inte försvarbar.