Max Andersson

Sellafield

Frågan om Sellafield är en het fråga på Irland. Andelen cancerfall på östkusten är avsevärt högre än vad som är normalt. Radioaktiva utsläpp från upparbetningsanläggningen Sellafield, där också svenskt kärnavfall hanteras, antas ligga bakom. Greenpeace säger sig ha spårat utsläpp, och brittiska regeringen erkänner att avfall har dumpats i havet.

Irland vill att Sellafield stängs, men den brittiska regeringen vägrar. För några år sedan valde Irland att utnyttja sina rättigheter enligt FNs Havsrättskonvention (UNCLOS) och gick till domstol i ett försök att få stopp på verksamheten.

Att gå till domstol var en chanstagning, och den gick inte hem. Men domstolen gav Irland delvis rätt och dömde Storbritannien till att samarbeta bättre när gäller skyddet av miljön i den Irländska sjön, och till att dela med sig av information. Den irländska regeringen är inte nöjd, men ser ändå resultatet som en förbättring.

Det var nu EU-kommissionen blandar sig in; och stämde Irland inför EU-domstolen för att de hade försökt utnyttja sin rätt enligt internationell lag. Enligt EU-kommissionen så ska inte EU:s medlemsstater ha rätt till detta. EU:s lagstiftning ska vara överordnad.

I veckan så kom EU-domstolens utslag; EU-domstolen tog chansen att öka sin egen makt, kommissionen fick rätt, och EU har utvidgat sin makt över medlemssaterna ytterligare en bit.

Irland har nu blivit dömt för att ha sökt sin rätt i domstol, EU-anhängarna kommer att blunda och fortsätta låtsas att Unionen fortfarande är ett samarbete; allt medan Sellafield fortsätter släppa ut radioaktivitet.