Max Andersson

visselblåsare

Ska visselblåsare kunna larma direkt till media?

Utskottsmöte i EU-parlamentet

Inom EU förhandlas just nu lagstiftning om skydd för visselblåsare – alltså de personer som larmar om brott eller missförhållanden. Visselblåsare ligger bakom några av vår tids viktigaste avslöjanden. De har till exempel avslöjat maktmissbruk, massövervakning och grova skattebrott. Men i många EU-länder är skyddet för visselblåsare oerhört svagt. Därför arbetar vi nu med stärka visselblåsarskyddet i EU.

Det här vill vi se i förslaget om stärkt skydd för visselblåsare

Max Andersson och Frans Timmermans efter möte om visselblåsare.

Nästa vecka ska EU-kommissionen lägga fram ett förslag om skydd för visselblåsare i hela EU. Det är en stor framgång efter många års envis kamp. Det handlar om att skydda människor som avslöjar när deras arbetsgivare begår brott eller oegentligheter. I de flesta EU-länder är skyddet för visselblåsare alldeles för svagt.

Facebook Live om lobbyism och visselblåsare

Max Andersson Facebook Live

FACEBOOK LIVE:

Denna vecka röstar EU-parlamentet om lobbyism och ett bättre skydd för visselblåsare.

Max Andersson (MP) arbetar aktivt med dessa frågor och nu genomför han sin första Facebook-live sändning där du kan vara med och ställa frågor direkt till honom.

Ställ frågor till Max Andersson i hans första Facebook live på onsdag kl. 16.00!
Länk: www.facebook.com/MaxAndersson.MP