Max Andersson

Analys av förslaget till skydd för visselblåsare

I måndags släppte EU-kommissionen äntligen sitt lagförslag om skydd för visselblåsare i hela EU. Detta är något som vi Gröna arbetat länge för.

Det finns goda möjligheter att det här förslaget kan leda till ett starkare visselblåsarskydd även i Sverige. I den offentliga sektorn har vi redan ett starkt skydd för visselblåsare genom meddelarfriheten och efterforskningsförbudet, men i den privata sektorn är skyddet svagare. Där gäller skyddet bara om visselblåsaren larmar om misstankar om allvarliga missförhållanden som har fängelse i straffskalan eller ”därmed jämförliga missförhållanden”. Det är alltså inte glasklart vad som gäller. Kommissionen vill att visselblåsarskyddet även ska gälla för människor som avslöjar saker som är moraliskt fel, som till exempel aggressiv skatteplanering.

Läs gärna vår längre analys av vad förslaget kan komma att innebära på EU-nivå.

Läs mer om EU-kommissionens förslag här: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3441_en.htm