Max Andersson

Öppet brev till EU-kommissionen om klimatledarskap

Bild av det skickade brevet

Klicka för hela brevet.

Idag har jag och nästan 90 EU-parlamentariker skickat ett öppet brev till EU:s klimatkommissionär Miguel Arias Cañete och energikommissionären Maroš Šefčovič där vi uppmanar EU till att ta på sig ledartröjan i klimatförhandlingarna och stödja en policy mot intressekonflikter inom FN:s klimatförhandlingar.

Bakgrunden till brevet är att ett 70-tal länder från det globala syd, som tillsammans samlar mer än hälften av världens befolkning, har sedan 2016 krävt att en policy mot intressekonflikter ska antas för FN:s klimatförhandlingar. De menar att oljebolag har ett oproportionerligt stort inflytande över klimatförhandlingarna och gör det mycket svårare att enas om konkreta åtgärder som gör det möjligt att uppfylla Parismålen.

EU, representerat av EU-kommissionen, har dock snarast motarbetat försöken att ta fram regler och riktlinjer mot intressekonflikter. Detta trots att EU-parlamentet 2017 ställde sig bakom ett yrkande som jag skrev, som betonar vikten av att komma tillrätta med intressekonflikter inom FN:s klimatförhandlingar. Enligt rapporter har EU, Kanada och USA tidigare gått samman för att stoppa att diskussioner om intressekonflikter äger rum på dessa möten. Nästa förhandling börjar redan nästa vecka i Bonn, Tyskland, dit många nu vänder blicken och hoppas på mer konstruktiva diskussioner.

De 88 EU-parlamentarikerna, som representerar partier från vänster till höger, vill att FN:s klimatorgan UNFCCC antar en tydlig definition av intressekonflikter och inför en politik som säkerställer att beslutsprocesserna inte påverkas av företag vars affärsmodell direkt strider mot målen i Parisavtalet.

Jag kommer att vara i Bonn nästa vecka och delta i diskussionen om intressekonflikter.

Klimatkrisen behöver lösas nu. Vi har inte tid att låta olje-, kol-, och gasföretagen försinka och försena åtgärder. EU tog på sig ledartröjan när Parisavtalet förhandlades fram. Nu behöver EU ta täten bland rika länder och se till att vi får stopp på intressekonflikter.