Max Andersson

Det här vill vi se i förslaget om stärkt skydd för visselblåsare

Max Andersson och Frans Timmermans efter möte om visselblåsare.

Max Andersson och EU-kommissionens förste vicepresident Frans Timmermans efter ett möte om visselblåsare.

Nästa vecka ska EU-kommissionen lägga fram ett förslag om skydd för visselblåsare i hela EU. Det är en stor framgång efter många års envis kamp. Det handlar om att skydda människor som avslöjar när deras arbetsgivare begår brott eller oegentligheter. I de flesta EU-länder är skyddet för visselblåsare alldeles för svagt. Ofta agerar de i allmänhetens intresse, och avslöjar massövervakning, sexualbrott, eller skattefusk. Men tyvärr får de ofta betala ett högt pris själva. Repressalier från arbetsgivaren är vanliga, och sträcker sig från allt i form av utfrysning, uppsägning, till grova hot, och i vissa fall riskerar visselblåsaren till och med fängelse. Visselblåsare är en viktig del av ett öppet och demokratiskt samhälle, och för att fler människor ska våga avslöja missförhållanden är det viktigt att de har lagens skydd. Därför är det bra att det nu äntligen kommer ett lagförslag från EU-kommissionen nästa vecka.

Visselblåsning har visat sig vara en viktig funktion för att rapportera brott eller oegentligheter, och är en viktig del i att motverka korruption. Det uppskattas att ett starkare skydd för visselblåsare inom offentlig upphandling i EU-länderna skulle kunna spara mellan 5,8 -9,6 miljarder euro varje år.

Vi Gröna har länge kämpat för ett lagstadgat skydd i hela EU.

Det här är några av huvudpunkterna vi hoppas få se i lagförslaget nästa vecka:

  • Ett horisontellt skydd där både privat och offentlig sektor omfattas, liksom olika typer av anställningsformer.
  • Ett skydd mot repressalier, och olika typer av stöd till visselblåsare (ersättning för utebliven lön, psykolog, etc).
  • En rätt för visselblåsare att kunna rapportera anonymt, och att kunna välja att rapportera externt direkt om situationen kräver det.