Max Andersson

”Ge visselblåsare och journalister lagligt skydd!”

Jag tillsammans med Jytte Guteland (S) samt Eurocadres ordförande Martin Jefflén skriver i Dagens Arena om att skyddet för visselblåsarna måste skärpas.

EU-parlamentariker: Ge visselblåsare och journalister lagligt skydd!

Visselblåsare som använder yttrandefriheten för att anmäla missförhållanden ska inte straffas. Vi kräver att EU-kommissionen tar fram ett lagförslag som skyddar arbetstagare inom offentlig och privat sektor samt journalister, skriver Europaparlamentarikerna Jytte Guteland (S) och Max Andersson (MP) tillsammans med Martin Jefflén, ordförande för den fackliga samarbetsorganisationen Eurocadres.

120 miljarder euro, så mycket kostar korruptionen i EU varje år. Det visar EU-kommissionens beräkningar. Sen tidigare vet vi att visselblåsare som larmar om oegentligheter är ett av de mest effektiva sätten att motverka korruption, skatteflykt, diskriminering på arbetsplatsen, och miljöbrott.

De senaste årens internationella skandaler som Panamadokumenten och LuxLeaks, för att inte glömma det svenska fallet med skandalkirurgen Macchiarini, är bara några exempel. Tyvärr riskerar visselblåsaren att få betala ett högt pris för att verka i allmänhetens intresse och avslöja information. Repressalier som uppsägning, orättvis arbetsbelastning och utfrysning på jobbet är vanliga. Ofta är det upp till visselblåsaren själv att styrka att hen agerat i allmänhetens intresse.

I en välfungerande demokrati är yttrandefriheten en grundsten. Visselblåsare som använder sin yttrandefrihet för att anmäla missförhållanden ska inte straffas, utan lagen måste vara på deras sida.

Därför har vi, tillsammans med andra progressiva krafter länge drivit på för att EU ska ha ett regelverk som skyddar visselblåsare på EU-nivå. Eurocadres har också startat whistleblowerprotection.eu, som samlar över 80 europeiska organisationer, däribland svenska TCO, Saco, Unionen och Journalistförbundet.

I dag råder stora skillnader mellan olika EU-länders regelverk. Skillnader som lämnar kryphål, vilket leder till rättsosäkerhet och ojämlik behandling, framförallt när missbruken är gränsöverskridande. Därför kräver vi nu att EU-kommissionen tar fram ett lagförslag som skyddar arbetstagare inom offentlig och privat sektor samt journalister.

I morgon, tisdag röstar Europaparlamentet om ett betänkande som förhandlats fram i parlamentets rättsliga utskott. Tyvärr väljer den konservativa partigruppen EPP, där de svenska moderaterna och kristdemokraterna ingår, att sätta storföretagens intressen främst, hellre än att stå upp för yttrandefrihet och öppenhet.

Viktiga delar i våra förslag, som garanterad anonymitet; rätten att larma både internt till arbetsgivaren och externt till allmänheten; och omvänd bevisbörda till verksamheterna, stöds inte av dem.

Trots alla skandaler, som tydligt visar på behovet av bättre skydd för visselblåsare, befarar vi att till och med EU-kommissionen vill förhala processen. Ett nytt lagförslag skulle ha presenterats i god tid före årsskiftet, men nu är beskedet att inget kommer före 2018 och det är inte ens klart om det blir lagstiftning eller bara rekommendationer.

Vi fortsätter därför att driva på för tillräckligt rättsligt bindande EU-regler för visselblåsare, bland annat:

  • Höjda krav på yttrandefrihet inom EU, samtidigt som länder, vilka likt Sverige redan har nationella regler på plats, kan gå ännu längre.
  • Ett helhetsskydd på EU-nivå som omfattar såväl arbetstagare och uppdragstagare i offentlig och privat sektor samt journalister.
  • Att ett omfattande visselblåsardirektiv även ger skydd mot repressalier på arbetsplatsen. Rädslan för repressalier som uppsägning och hot kan göra att människor avskräcks från att slå larm.
  • Skyddet för visselblåsare får inte begränsas till dem som avslöjar brott – det som larmas om är inte alltid olagligt – utan bör även omfatta försummelser och oegentligheter som skatteundandraganden, kränkningar av arbetstagares rättigheter, diskriminering och bristande miljöansvar.

 

Jytte Guteland, Europaparlamentariker (S)

Max Andersson, Europaparlamentariker (MP)

Martin Jefflén, ordförande i den EU-övergripande fackliga samarbetsorganisationen Eurocadres, där bland andra Vision ingår.