Max Andersson

”Luxleaks uppe i rätten – visselblåsare måste skyddas”

Jag skriver i ETC:

***

 

Luxleaks uppe i rätten – visselblåsare måste skyddas 

I dag inleds rättegången mot Antoine Deltour som avslöjade Luxleaks-skandalen för ett par år sedan. Om han döms är det hårt slag mot alla visselblåsare som avslöjar oegentligheter som allmänheten har rätt att känna till. Vi behöver stärka skyddet för visselblåsare i EU, skriver Max Andersson (MP), EU-parlamentariker.

Antoine Deltour står åtalad för bland annat brott mot företagshemligheter. Han riskerar ett fängelsestraff på upp till fem år och höga böter. Även journalisten Edouard Perrin som skrev om skattesmitningarna i Luxemburg står inför rätta, liksom ytterligare en person. Trots att visselblåsare läcker information för allmänhetens bästa finns det i dag inga tydliga ramar som skyddar visselblåsare i EU.

Tvärtom så röstade EU-parlamentet nyligen igenom ett nytt direktiv om skydd för företagshemligheter. Tyvärr ger direktivet företag överdrivna rättigheter att klassa något som en företagshemlighet, vilket innebär risker för visselblåsare och försvårar arbetet för undersökande journalister. Omröstningen skedde i kölvattnet av en annan skatteskandal, de så kallade Panamapappren, och var en besvikelse både för oss gröna i parlamentet och för Antoine Deltour och Edouard Perrin.

När kommissionen lanserade förslaget till direktiv var texten till och med sämre än den som slutligen röstades igenom av EU-parlamentet. I det rättsliga utskottet i parlamentet, som var ansvarigt för förhandlingarna med rådet och kommissionen, jobbade vi gröna med att stärka visselblåsare och journalisters ställning. Med stöd av journalister och mediebolag – också i Sverige – skrevs det in ett undantag för visselblåsare och journalister. Tyvärr är skyddet alldeles för svagt och innebär bland annat en omvänd bevisbörda vid rättsliga tvister. Dessutom kvarstår själva grundproblemet, nämligen den alldeles för breda definitionen av vad som ska räknas som företagshemligheter. Detta gör undantaget otillräckligt.

Antoine Deltour har starkt kritiserat direktivet om företagshemligheter och menar att de undantag i direktivet som är tänkta att skydda visselblåsare inte skulle hjälpa honom eller journalisten Edouard Perrin, eftersom de inte avslöjade något olagligt, endast något omoraliskt. Förra året belönades Antoine Deltour med EU-parlamentets europeiska medborgarpris för att ha slagit larm om oegentligheterna kring Luxleaks-härvan. Men i år vände EU-parlamentet honom och andra visselblåsare ryggen när det röstade ja till direktivet om företagshemligheter.

Den gröna gruppen i EU-parlamentet arbetade hårt för att omröstningen om direktivet skulle skjutas upp. Det hade varit naturligt att vänta med omröstningen om företagshemligheter tills kommissionen hunnit ta fram ett lagförslag om skydd för visselblåsare. Det är något som kommissionen har visat bristande intresse för att göra. Genom att skjuta upp omröstningen skulle vi haft en chans att pressa kommissionen att lägga fram ett förslag, men majoriteten av parlamentet ville annorlunda.

Nu tar vi i gröna gruppen istället nya tag. Vi har tagit fram ett eget förslag till EU-direktiv om skydd för visselblåsare som vi kommer att presentera i början av maj. Vi hoppas att det kan hjälpa kommissionen på traven med sitt förslag. Den här frågan är alldeles för viktig att dras i långbänk.
Max Andersson EU-parlamentariker (MP)