Max Andersson

”EU-parlamentet visar vägen med ökat skydd för visselblåsare”

Jag skriver i Arbetet om att visselblåsare behöver starkare skydd. Nu har vi fått med oss det anvariga utskottet i EU-parlamentet på att kräva lagstiftning.

EU-parlamentet visar vägen med ökat skydd för visselblåsare

 

De senaste åren har vi sett många visselblåsare som påverkat världspolitiken. LuxLeaks, Panama Papers och Snowdens avslöjanden om NSA:s signalspaning har alla skett genom att någon som har unik insyn i en verksamhet har vågat dela med sig av information om brott eller oegentligheter.

Ofta är det en anställd som berättar om missförhållanden på arbetsplatsen. Men många vågar inte berätta och när vi ser hur människor som faktiskt tar steget blir behandlade är det inte konstigt.

Det finns exempel på visselblåsare som drabbats av utfrysning på arbetsplatsen, hot, fängelse eller till och med tvingats till landsflykt.

I många länder i Europa är skyddet för de som avslöjar oegentligheter eller brott otillräckligt eller ickeexisterande.

Med visselblåsares hjälp kan vi avslöja korruption, smuggling, staters avlyssning och miljöbrott.

EU-parlamentet är just nu i färd med att ta fram ett betänkande om stärkt skydd för visselblåsare, där vi kräver att EU-kommissionen ska lägga fram ett lagförslag.

Det finns exempel på visselblåsare som drabbats av utfrysning på arbetsplatsen, hot, fängelse eller till och med tvingats till landsflykt.

Den gröna partigruppen är drivande i frågan och i mina två utskott, det rättsliga och det konstitutionella utskottet, har vi lyckats få igenom viktiga krav på:

• Att införa ett omfattande skydd i hela EU för anställda inom både den privata och offentliga sektorn.

• Att arbetsgivare inte ska få straffa visselblåsare med disciplinåtgärder eller andra repressalier. Om visselblåsaren får sämre arbetsvillkor är det arbetsgivaren som behöver bevisa att det inte är repressalier.

• Att skyddet för visselblåsare inte bara ska gälla för den som avslöjar lagbrott utan även för den som avslöjar oegentligheter. Den omfattande skatteplanering som avslöjades i LuxLeaks är ett exempel på handlingar som inte uttryckligen bröt mot lagen, men som är oetiska.

Tyvärr har den konservativa partigruppen i parlamentet (där M och KD ingår) arbetat för att försämra förslaget.

Bland annat har de motsatt sig att visselblåsare ska kunna vara anonyma. De har en negativ inställning till visselblåsare och blandar ihop dem med spioner som vill läcka företagshemligheter.

De verkar inte se de stora fördelarna med lagstiftning till skydd för visselblåsare. Ett förstärkt skydd för visselblåsare handlar främst om att förhindra korruption och att möjliggöra rapportering i allmänhetens intresse.

Ett förstärkt skydd för visselblåsare handlar främst om att förhindra korruption och att möjliggöra rapportering i allmänhetens intresse

Lyckligtvis är de konservativa i minoritet i den här frågan.

En viktig framgång är att vi har vunnit stöd för att visselblåsare ska kunna rapportera både internt och externt, vilket möjliggör en högre grad av anonymitet.

Vi vann också stöd för att visselblåsare ska få ersättning för utebliven inkomst och tillgång till psykologiskt och juridiskt stöd.

EU-parlamentets plenum kommer att rösta i frågan höst. Det är viktigt att vi är tydliga med att EU kommissionen behöver agera. Vi har redan väntat allt för länge på att de ska lägga fram ett lagförslag.

Visselblåsare behöver få ett starkare skydd. Det räcker inte med vackra ord, det behövs lagstiftning. Det är bra om fler vågar ta steget att avslöja brott eller oegentligheter.

Det borde vara en självklarhet att lagen skyddar de som avslöjar brott snarare än de som begår brotten.

Max Andersson
EU-parlamentariker (MP)