Max Andersson

Bättre skydd för människors kommunikation

IT-spionage

 

Idag röstade EU-parlamentets rättsliga utskott om EU-kommissionens förslag för skydd i elektronisk kommunikation, även kallad e-privacy-förordningen. Och det gick bra!

Jag har arbetat hårt för att vi ska ha högre skydd när vi kommunicerar via våra mobiltelefoner genom till exempel WhatsApp eller Facebook. Snart kommer huvudutskottet LIBE att rösta om sitt betänkande, innan e-privacy-frågan går vidare till plenum. Detta är ett viktigt steg på vägen för att få bättre skydd i elektronisk kommunikation på EU-nivå.

En av de viktiga frågorna i arbetet var att styra upp den så kallade “kaklagen”. Idag är det möjligt för företag att samla in enorma mängder information om människor på internet. Detta kan sedan användas för att analysera vilka intressen man har och vad man gillar. Alla har vi sökt på en produkt för att senare få se reklam poppa i sidan av sitt webbläsare. Detta kan missbrukas och har utgjort en orimlig övervakning av människor.

Trots hårt motstånd från Kristdemokraterna och Moderaternas partigrupp EPP så fick vi till slut till ett bra förslag. Vårt förslag vill göra det tydligare för konsumenten vad deras uppgifter ska användas till, som till exempel utformning av riktad reklam, när de godkänner att företag får använda deras uppgifter. Nytt är även att tjänster som används via våra mobiler, så kallade Over-the-top-program (OTT:s), nu också är inkluderade. Så när du använder chattfunktionen på Facebook, Snapchat eller WhatsApp så ska inte företag får använda denna informationen om du inte själv har godkänt det.

Det är en vinst för högre integritet på internet och i människors mobiler!