Max Andersson

Studie visar att nedladdning inte skadar upphovsrättsinnehavare

De senaste åren har nedladdning från internet varit föremål för stor debatt. Från upphovsrättsindustrin har det påståtts att de förlorar stora belopp varje år på detta. Men nu har EU-kommission offentliggjort en studie som tydligt visar på att effekterna inte har varit så stora, snarare tvärtom i vissa fall. Studien har varit färdig sedan 2015, men kommissionen tycks har glömt bort att förmedla resultaten.

Om vi tar datorspel som ett exempel så har nedladdning snarare haft en positiv inverkan på försäljningen. Det enda området som har negativt påverkats vad man kan se är konsumtionen av storfilmer, men där har effekten enbart kunnat mätas till en förlust av 5%.

Kommissionen gav i 2014 ett holländskt företag i uppdraget att utföra studien kring förlusterna från nedladdning av upphovsrättskyddat material. Studien kostade runt 3.6 miljoner kronor, men publicerades aldrig när det blev klar.  

Lagstiftning som skyddar upphovsrätten har länge baserats på uppfattningen att upphovsmännen förlorar stora summor genom upphovsrättsintrång eller när medborgare använder sig av helt lagliga undantag som att göra säkerhetskopior eller låna en bok på biblioteket. Denna ”förlorade inkomsten” har på flera sätt försökt att kompenseras.

På EU-nivå lanserade EU-kommissionen i sitt senaste upphovsrättsförslag ett krav på att digitala plattformar, så som YouTube, måste upprätta innehållsfilter. Filtret ska göra det enklare för upphovsrättsinnehavare att kontrollera när deras material sprids olagligt. Det skulle vara mycket kostsamt för framförallt mindre plattformar och företag. Detta ska sedan tvinga plattformar att teckna licensavtal med upphovsrättshavarna för att kunna fortsatta publicera innehåll som laddats upp på deras plattform. 

Så trots nedladdning enligt studier inte har skadat industrin något nämnvärt så fortsätter aktörer från upphovsrättsindustrin och EU-kommissionen att arbete för att vi som medborgare och företag ska få betala för en förlust som inte existerar. Detta system är inte bara ouppdateterat utan baseras på felaktiga siffror.

I EU-parlamentet arbetar jag för att upphovsrättsreformen ska tjäna medborgare snarare än stora mediabolag. Därför är jag emot kommissionens förslag om filtreringstvång Men kampen är hård och lobbyindustrin från framförallt de tyska mediabolagen är massiv. Förhoppningsvis lyckas vi få majoritet för vårt förslag. En modern upphovsrätt möjliggör för både konsumenter och producenter att enkelt dela och konsumera kultur.