Max Andersson

EU och arbetsrätt

LO börjar bli förbannade på EU

I dagarna gjorde LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson ett överraskande utspel där han ifrågasätter Sveriges EU-medlemskap. LO är djupt oroade över utvecklingen kring minimilöner, som kan försvaga fackföreningarna och leda till sänkta löner.

– Det är därför dags att vi inom den svenska arbetarrörelsen börjar överväga om det var ett bra beslut att gå med i EU. Vårt tidigare ställningstagande byggde på att vår svenska arbetsmarknadsmodell var garanterad men det håller nu uppenbarligen på att ryckas upp, säger Torbjörn Johansson.

Vaxholm: LO-tidningen oroad

LO-tidningens ledare [död länk] analyserar Generaladvokatens förslag till dom i Vaxholmsfallet. Framförallt är det kravet att domstolar enligt generaladvokaten ska göra bedömningar om vilka konfliktåtgärder som är proportionella som väcker oro. Jag håller med. Det kan inte domstolarnas uppgift att…