Max Andersson

Vaxholm: LO-tidningen oroad

LO-tidningens ledare [död länk] analyserar Generaladvokatens förslag till dom i Vaxholmsfallet. Framförallt är det kravet att domstolar enligt generaladvokaten ska göra bedömningar om vilka konfliktåtgärder som är proportionella som väcker oro.

Jag håller med. Det kan inte domstolarnas uppgift att hålla på med sånt.