Max Andersson

”Vaxholmsfallet och den svenska modellen”

Jag har precis läst klart Sören Wibes broschyr om om Vaxholmsfallet.Skriften beskriver kort konfliktens bakgrund, kärnfrågorna och det centrala i parternas argumentation. Wibe förklarar varför så mycket av EU:s makt ligger i en juridisk gråzon, och han understryker att Vaxholmsfallet vuxit fram ur den inneboende oklarheten i EU:s regelverk. Alla kan läsa de ord som EU-fördragen består av, men ingen vet exakt vad de innebär.

Broschyren lyckas med konststycket att samtidigt vara både lättläst och rik på fakta. Rekommenderas.