Max Andersson

LO börjar bli förbannade på EU

I dagarna gjorde LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson ett överraskande utspel där han ifrågasätter Sveriges EU-medlemskap. LO är djupt oroade över utvecklingen kring minimilöner, som kan försvaga fackföreningarna och leda till sänkta löner.

– Det är därför dags att vi inom den svenska arbetarrörelsen börjar överväga om det var ett bra beslut att gå med i EU. Vårt tidigare ställningstagande byggde på att vår svenska arbetsmarknadsmodell var garanterad men det håller nu uppenbarligen på att ryckas upp, säger Torbjörn Johansson.

Det är förstås delvis ett taktiskt spel för att få sossarnas allierade i Bryssel att förstå hur viktig frågan är, och för att få Stefan Löfven att prioritera detta i förhandlingarna. Men LO gör inte ett sådant här utspel utan att ha tänkt igenom konsekvenserna.

Det är tydligt att diskussionen om alternativen till EU bara är i sin linda i LO-toppen. Men om det går illa i förhandlingarna kan de mycket väl landa i någon form av EES-medlemskap, som med sina för och nackdelar är ett tämligen bra alternativ.

– Jag menar inte att vi ska lämna unionen här och nu men vi måste fundera om det finns andra allianser som vi skulle kunna ingå i? Man skulle tänka sig ett handelsblock med Sverige, England och Norge. Vi måste dra igång en diskussionen om det finns andra alternativ eller om det bara är one-size-fits-all som gäller. Vi måste diskutera vart gränsen går nu när EU ger sig på grundläggande värden i vår modell och vi inte får gehör för våra åsikter. Då måste vi våga diskutera vårt tidigare beslut om att stödja ett EU-medlemskap.

LO har börjat inse att EU:s politiska elit struntar blankt i den svenska modellen, och det är uppenbart att de är rejält förbannade.

– Vi har väl varit naiva på det sättet att vi trott att ett löfte är ett löfte och att ett avtal är ett avtal. Det är ju så vi gör i Sverige. Vi fick ett löfte, men uppenbarligen gäller inte det på den andra sidan. Nu ger sig EU på fundamenten i svensk arbetsmarknad. På det sättet har vi varit naiva

***

Bild: Holger Ellgaard, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons