Max Andersson

Befria patent för klimatlösningar

Max Andersson framför Göta Älv

Nu när Biden vill lätta upp reglerna för patent på coronavaccin så växer diskussionen om att öppna upp patenten för klimatlösningar.

Jag är med i den här artikeln i Energy & Environment News:

The Biden administration earlier this month sent shock waves through the pharmaceutical industry when it expressed support for waiving COVID-19 vaccine patent protections.

”This is a global health crisis, and the extraordinary circumstances of the COVID-19 pandemic call for extraordinary measures,” U.S. Trade Representative Katherine Tai said at the time.

Now some environmentalists want the administration to roll back the intellectual property rights of companies that make renewable energy, battery storage and other green technologies designed to address global warming.

Det finns stora problem med dagens patentsystem. Företag som tar fram nya lösningar riskerar att bli stämda oförskyllt. Antingen av företag som vill begränsa konkurrensen, eller av så kallade patent-troll som inte tillverkar något själva, utan har som affärsidé att stämma folk på lösa grunder och tvinga fram en förlikning. Det blir också svårare att göra lokala anpassningar av goda idéer. Men den värsta risken är att goda idéer blir inlåsta i 20 år bakom patentmurar om ägarna inte vill eller lyckas använda dem.

Den ursprungliga tanken bakom patentsystemet var att det skulle underlätta för nya uppfinningar. Men forskningen visar att det är tveksamt om det fungerar så idag. Det är ju inte konstigt. När företag som uppfinner saker hela tiden behöva oroa sig för att bli stämda så underlättar ju det inte innovationen.

Systemet är däremot gynnsamt för de transnationella bolag som redan sitter på en massa patent. Men i dagens klimatkris har vi inte råd med ett system som försenar utvecklingen av nya lösningar.

När jag satt i EU-parlamentet tog den Gröna gruppen fram idéer om hur vi kan underlätta överföringen av klimatvänliga teknologier till utvecklingsländer. En förslag är att använda den flexibilitet som redan finns i TRIPS-avtalet och göra ett undantag för klimatvänliga teknologier. Tanken är att göra som med Doha-deklarationen som gjort av att vi redan har undantag för vissa vacciner.

En annan bra idé är att använda sig av reglerna om ”compulsory licensing” för klimatlösningar. Compulsory licensing innebär att alla som vill använda ett patent får göra det, samtidigt som en tredje part fastställer hur mycket ägarna ska få i ersättning. Det här används till exempel redan i USA:s Clean Air Act. Enligt den är det tillåtet att använda om ett patent är nödvändigt för att klara ett utsläppsmål, om det inte finns något rimligt alternativ, och när det annars skulle leda till en försämrad konkurrens eller en tendens att skapa ett monopol.

Poängen med att öppna upp patenten är att klimatlösningar ska användas – inte sitta inlåsta!