Max Andersson

”Låt utvecklingsländer hoppa bock över tekniken”

Max Andersson framför Göta Älv

Det är dags att reformera patentsystemet så att världens fattigaste länder får tillgång till klimatvänlig teknik, skriver jag i Omvärlden.

Världen har ett drygt decennium på sig att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Det blir svårt, men tekniskt möjligt. Ett sätt att bidra till en radikal samhällsomvandling som minskar utsläppen är att reformera patentsystemet så att det globala Nord delar med sig av sina gröna teknikvinningar till världens fattigaste länder, som till exempel Malawi och Somalia.

Samtidigt som klimatomställningen går alldeles för långsamt reser sig hundratals miljoner människor i det globala Syd ur den extrema fattigdomen. Det är mycket goda nyheter att så många får ett bättre liv. Men vi vet från egna erfarenheter att högre levnadsstandard också innebär påfrestningar på miljön.

Med mer pengar ökar konsumtionen och efterfrågan på energi. Världen riskerar en kraftig ökning av utsläpp från fossila energikällor som kolkraftverk. Det vore en katastrof för klimatet.

Undantag för miljöteknik

Den radikala samhällsomställningen behöver ske på alla fronter. En viktig pusselbit som behöver uppmärksammas är reformen av det internationella patentsystemet. Där finns det redan ett antal så kallade flexibiliteter som gör det möjligt att lätta på patentägares ensamrätt när det finns goda skäl.

Det är till exempel möjligt för fattiga länder att under vissa villkor tillverka eller importera patenterade HIV-mediciner. Det är ett slags humanitärt undantag där världen har kommit överens om att människors liv är viktigare än företagens vinst. De här undantagen har varit mycket framgångsrika och de har räddat många liv.

Nu behöver vi liknande undantag för miljövänlig teknik så att vi undviker en klimatkris.

EU borde arbeta för att Världshandelsorganisationen (WTO) tar fram en deklaration om immateriella rättigheter och klimatförändringar. Den borde uppmuntra tekniköverföring och göra det omöjligt att neka fattiga länder licenser för den viktigaste klimattekniken.

Det här skulle både öka tillgången på klimatvänlig teknik i utvecklingsländerna och göra det möjligt för dem att anpassa tekniken, som till exempel solceller, efter lokala förutsättningar. På lång sikt borde det så kallade TRIPS-avtalet, som reglerar handelsfrågor för immaterialrätt, ändras så att medlemmar i WTO kan undanta sådan klimatteknik från patentskydd. Det här är förslag som vi i Gröna partigruppen arbetar med i EU-parlamentet.

Solceller och vindkraft

Solceller och vindkraft är två exempel på befintlig teknik som effektivt skulle kunna begränsa potentiella utsläpp. Utöver förnybar energi ger de också möjlighet till större motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter, tack vare en större decentralisering av elproduktionen. Det är alltså dubbel vinst, eftersom att alla prognoser visar på de som har det fattigast är de som kommer att drabbas värst av klimatkrisen.

Vi vet redan att många länder är kapabla till att hoppa bock över tekniken. Vi har sett det med mobiltelefonnät där länder snabbt har byggt ut den moderna infrastrukturen så att fast telefoni blev en teknologisk parentes. Förmågan att ta till sig ny teknik verkar vara en mänsklig förmåga, oberoende av teknikarv.

Här finns alltså möjligheter att ta till vara på. Om inte patentsystemet sätter käppar i hjulet för utvecklingsländerna kan de undvika våra misstag och istället stå för en hållbar utveckling. Men för att det ska ske behöver vi dela med oss av våra gröna teknikvinningar.
Det är dags att reformera patentsystemet så att världens fattigaste länder får lättare att hoppa bock över tekniken.