Max Andersson

Vaxholm: Facket leder på poäng

Igår kom äntligen Generaladvokatens förslag till dom i Vaxholmsfallet. Nu börjar det också klarna om vad den betyder.

Sammanfattningsvis kan man väl säga att domen delvis gick i Sveriges riktning och att facket leder på poäng efter första halvlek. EG-domstolen brukar gå på Generaladvokatens förslag.

Men man bör uppmärksamma att förslaget även innebär ett bakslag för facket. Så här kommenterar Svenskt Näringsliv förslaget på Europaportalen.

Svenskt Näringsliv som finansierat arbetsgivarsidans advokater ser inte dagens uttalande från EG-domstolens generaladvokat som en förlust.
—Vi kan inte se det här som en förlust utifrån de ståndpunkter som Svenskt Näringsliv drivit, säger Kent Brorson arbetsrättschef på Svenskt Näringsliv. Han vill framför allt peka på två saker i generaladvokatens resonemang.
—Eftersom generaladvokaten menar att stridsåtgärder måste vara proportionerliga kan frågan prövas av domstol i varje fall när det gäller utländska företag som tillfälligt utför arbeten i Sverige. Det är nog en nyhet för de svenska domstolarna, säger Brorson och tillägger: Detta är en inskränkning av rätten att vidta stridsåtgärder.

Dom väntas kring årsskiftet.