Max Andersson

utträde ur EU

”Utträdeskravet viktigt på sikt”

I höst blir det medlemsomröstning om EU. Jag är en av de riksdagsledamöter som sitter i EU-nämnden och jobbar med EU-frågorna nästan varje dag. Jag hoppas verkligen att miljöpartiet behåller målet om utträde i partiprogrammet. Det behövs.

EU är inte ett harmlöst internationellt samarbete mellan stater, utan en statsbildning i sig…

EU och miljön

Vänsterpartiets EU-parlamentariker Jens Holm har noterat Marias utspel i EU-frågan.

Miljön är ett av skälen till att hon har bytt fot. Jag håller inte med. Jag har svårt att ha särskilt mycket fördragsamhet med en av de få organisationer i världen som kan tvinga länder att försämra sin miljöpolitik. I EU är marknadskraven överordnade miljö- och folkhälsa. Ett enskilt medlemsland får inte ha en mer progressiv lagstiftning på områden som kan komma i strid med den inre marknaden. Och detta omfattar dessvärre en gigantisk mängd områden.

Därefter radar han upp en lång rad med exempel på där EU ligger som en våt filt över progressiv miljöpolitik…