Max Andersson

”Det är roligare att säga Ja”

Idag börjar miljöpartiets medlemsomröstning om EU. Den här bloggen har legat i träda på sistone då jag varit fullt upptagen med att jobba med kampanjen, och bloggaktiviteten den kommande månaden kommer fortsätta att vara högst sporadisk. Jag är en av de fyra ledande talespersonerna för den EU-kritiska kampanjen, och omröstningen pågår hela september. Resultatet presenteras den 6:e oktober.

Partistyrelsen har i sin outgrundliga visdom bestämt att frågan är ställd så att vi som är EU-motståndare ska rösta Ja för att miljöpartiet ska fortsätta ha kvar utträdet.

Nej-sidan ska alltså rösta ja, medan ja-sidan ska rösta nej. Enklare kunde det ju inte bli.

Det är oklart om någondera sidan kommer att gynnas av detta, men det ger mig i alla fall en helt osökt möjlighet att återvinna en klassisk kampanjslogan från 1994.

Den här gången är det faktiskt roligare att säga ja!