Max Andersson

Ledare i Miljömagasinet

Ledare i Miljömagasinet nr 36/08 om Miljöpartiets medlemsomröstning.

Publicerad 2008-09-01.

***

Nu i dagarna börjar miljöpartiets medlemsomröstning om EU, och som så många andra kommer jag att rösta Ja till att behålla utträdet i partiprogrammet.

Under mina två år i riksdagen har jag arbetat mycket med EU-frågorna. Jag har med egna ögon sett hur okritiskt de partier som vill vara med i EU agerar i praktiken. Det gäller tyvärr även Centerpatiet som en gång i tiden sade nej både till EU-militär och EMU. Under valrörelsen 2004 lovade alla partier att de var kritiska till EU, men när det gäller att stå upp i riksdagens EU-nämnd och utskott så har kritiken varit som bortblåst. De partier som vill vara med i EU blundar för problemen, och accepterar nästan vad som helst som EU:s makthavare kommer upp med.

Miljöpartiet lägger fram konstruktiva förslag i de frågor som bestäms i EU. Vi har lagt förslag om allt från strandstädning till en bättre HBT-politik, och vi har ifrågasatt EU:s finansiering av nya motorvägar. Trots att vår politik grundas i en kritik mot EU:s odemokratiska strukturer och maktambitioner, så tas våra förslag oftast emot med intresse.

Men om målet om utträde avskaffas tror jag tyvärr det kommer att bli svårt för oss att fortsätta vara EU-kritiker i längden. Om grundhållningen försvinner är risken stor att kritiken tynar bort. Det var det som hände i Danmark när Socialistisk Folkparti gav upp utträdet på nittiotalet. Och det kan gå snabbt. Här i Sverige har vi sett hur Centern inom loppet av några få år gick från att ha valaffischer med parollen ?Nja till Europa? till att börja vifta med EU-flaggor.

När man lyssnar på debatten i partiet är det tydligt hur flera partivänner redan nu är på väg åt samma håll som Maud Olofsson. De har börjat försvara Lissabonfördraget, de köper propagandan om att superstaten är ett fredsprojekt, och de hävdar att EU är demokratiskt. Några av dem säger öppet att de är för EMU.

Det är ju inte så konstigt att tonar ned kritiken. Det måste vara svårt att kritisera EU för att vara odemokratiskt samtidigt som säger att man vill vara med.

Målsättningen om att lämna EU är inte bara principiellt riktig. Det är också en stor tillgång i den praktiska politiken. Den gör vår politik tydlig, och den kommer att göra det mycket lättare för oss att fortsätta vara EU-kritiker om vi kommer in i regeringen.

En av de saker jag verkligen gillar med miljöpartiet är att vi är tuffa förhandlare. Vi står för våra åsikter. Jag är fortfarande stolt över hur vi tog strid för flyktingamnestin. Om man ska tro opinionsmätningarna inför nästa val så är den här tuffheten någonting vi kommer att behöva. Det är inte lätt att vara EU-kritisk när man sitter i regering. Det kräver ryggrad. Andra gröna partier som i Tyskland, Finland och Irland har varit tvungna att backa i sin EU-kritik för att få ministerposter. Och börjar man backa är det svårt att sluta. Men om vi har kvar målet om utträde kommer det vara mycket enklare våra framtida ministrar att fortsätta vara både Lissabonfördraget och EMU.

Miljöpartiets EU-kritik behövs. Rösta Ja!