Max Andersson

Marrakechfördraget

EU-parlamentet har röstat om Marrakech

Max Andersson citat: "Everyone should have the right to find their own favourite book."

EU-parlamentet har nu med mycket stor majoritet röstat för mina två lagstiftande betänkanden om hur EU ska genomföra Marrakechfördraget. Det innebär att synskadade världen över kommer att få betydligt bättre tillgång till böcker!

Jag har arbetat med Marrakechfördraget sedan 2014, och som parlamentets förhandlare är jag oerhört glad över att vi trots stora problem med vissa länder i ministerrådet äntligen lyckats föra det här i hamn.

Här är en länk till mitt tal om Marrakech i plenum.

Temasida om IT-politik och integritet

Temabild IT och integritet. Vi riskerar massövervakning.

”Den fantastiska utvecklingen på IT-området för med sig stora fördelar, men den innebär samtidigt nya risker för vår personliga integritet. Om vi inte vill bygga fast oss i ett övervakningssamhälle behöver vi värna människors rätt till privatliv.

Informationspolitik blir allt viktigare. Vi behöver ta vara på teknikens möjligheter, men också hantera riskerna. E-röstning är en dålig idé som inte ska införas. Nya teknologier som AI och 3D-skrivare behöver en vettig reglering. Jag vill reformera patent- och upphovsrätten, försvara nätneutraliteten och de digitala allmänningarna, samt gynna öppen källkod och öppna standarder.”

Max Andersson