Max Andersson

EU-parlamentet har röstat om Marrakech

Max Andersson citat: "Everyone should have the right to find their own favourite book."

EU-parlamentet har nu med mycket stor majoritet röstat för mina två lagstiftande betänkanden om hur EU ska genomföra Marrakechfördraget. Det innebär att synskadade världen över kommer att få betydligt bättre tillgång till böcker!

Jag har arbetat med Marrakechfördraget sedan 2014, och som parlamentets förhandlare är jag oerhört glad över att vi trots stora problem med vissa länder i ministerrådet äntligen lyckats föra det här i hamn.

Här är en länk till mitt tal om Marrakech i plenum.