Max Andersson

”Släpp in de blinda”

Jag skriver i UNT om Marrakech-avtalet.

***

Släpp in de blinda

Den här veckan väntas EU-parlamentet i starka ordalag uppmana EU:s medlemsländer att ratificera Marrakechavtalet för blinda och synnedsatta. Avtalet innebär att man gör undantag i upphovsrätten så att människor med synnedsättning på ett enklare sätt ska få tillgång till bland annat talböcker.
EU har redan undertecknat avtalet, men trots detta bromsas ikraftträdandet av sju länder som bråkar om formalia. Det är till stor del samma länder som tidigare var emot avtalet, och misstanken ligger nära till hands att de nu ägnar sig åt en förhalningstaktik.Det är bland annat Tyskland, Storbritannien och Italien som hindrar ministerrådet från att besluta om ratificeringen. EU undertecknade avtalet redan för två år sedan, och det finns ett mycket starkt stöd för avtalet i EU-parlamentet, men problemet är att rådet inte klarar av att fatta beslut. Förra året tröttnade EU-kommissionen på ministerrådets oförmåga och skickade ärendet till domstol.

I dag är cirka 95 procent av alla böcker och all information otillgängliga för synskadade.
Paraplyorganisationen European Blind Union beskriver situationen som en ”boksvält” som drabbar miljoner människor över hela världen. Dessa människor har inte tillgång till litteratur, nyheter och studiematerial. Situationen är värst i fattiga länder där det saknas resurser för att ta fram böcker i lämpliga format såsom talböcker och blindskrift.

Det internationella FN-fördraget Marrakechavtalet vidgar undantagen i upphovsrätten för böcker för synskadade och tar bland annat bort förbudet mot att sprida verk över gränserna. Som det ser ut i dag så kan en bok som är inspelad i exempelvis USA, beroende på hur förlagsavtalen ser ut, inte distri­bueras till andra länder. Resultatet är att den enskilda boken måste spelas in i varje land där den ska distribueras.

När Marrakechavtalet träder i kraft kommer engelsktalande här i Sverige att kunna lyssna ­direkt på engelskspråkiga böcker utan att behöva vänta på den svenskinspelade engelska versionen.
Språkminoriteter världen över kommer att kunna lyssna på litteratur på sitt eget språk. Den verkligt stora förbättringen kommer dock att ske i länder i Afrika och Latinamerika, där man ofta talar de gamla kolonial­makternas språk, men i dag inte har resurser att producera egna talböcker, ens för studielitteratur.

Marrakechavtalet har potentialen att förbättra livet för miljoner människor, och inom några år kommer det att träda i kraft, med eller utan EU.

Som ansvarig för Marrakechavtalet i EU-parlamentet kommer jag den här veckan att rösta för en resolution som i starka ordalag kritiserar de länder som hindrar att avtalet träder i kraft. Jag uppmanar även våra svenska ministrar och mina kollegor i EU-parlamentet att göra allt de kan för att sätta press på de förhalande medlemstaterna i EU:s ministerråd.

I väntan på att bromsklossarna ger med sig, så hoppas jag även att den svenska regeringen förbereder sig inför en snabb svensk implementering så snart det blir möjligt.

Att öppna upp dörrarna till den enorma litteraturskatten och all den information som finns är självklart för oss inom den gröna rörelsen. Synnedsattas tillgång till information och litteratur får inte hämmas på grund av byråkrati och förhalningstaktik.

Max Andersson
EU-parlamentariker (MP), ansvarig för Marrakechavtalet i EU-parlamentet