Max Andersson

”Gör fler böcker tillgängliga för synskadade”

Nu börjar förhandlingarna hetta till om Marrakechfördraget. Jag är EU-parlamentets ansvarige och skriver om saken i Borås Tidning.

Gör fler böcker tillgängliga för synskadade
Möjligheterna för blinda och synskadade att ta del av skriftligt material i ett tillgängligt format har länge varit begränsade världen över. I dag är endast fem procent av alla publicerade böcker inom Europa gjorda i ett format som är tillgängligt för personer med synnedsättning. I utvecklingsländer ligger nivån på runt en procent. Oftast måste den synskadade själv betala onödiga pålägg vid köp av anpassade verk.

I dag lever ungefär 285 miljoner människor med någon form av synskada, ungefär 90 procent av dem bor i utvecklingsländer. Det finns digitala och internationellt standardiserade format som gör det enkelt att utbyta böcker i rätt format över nationsgränserna, men alltför ofta står upphovsrättslagar i vägen för ett smidigt utbyte av verk över gränserna. Samma bok måste läsas in flera gånger i olika länder, vilket bidrar till den enorma bristen på talböcker i utvecklingsländer.

Sedan år 2013 finns Marrakechfördraget från FN-organet WIPO, vilket ger undantag i upphovsrätten för blinda och synskadade och ska ge dem bättre tillgång till publicerade verk genom att ta bort gränshindren för böcker i tillgängliga format. Förra året hade tillräckligt många länder ratificerat fördraget, vilket gjorde att det kunde träda i kraft och under hösten skickades de första verken mellan Kanada och Australien.

Tyvärr står EU fortfarande utanför detta globala samarbete eftersom ratificeringen förhalats av vissa medlemsländer i ministerrådet. Länder som Tyskland och Storbritannien sätter käppar i hjulet och det är tydligt att de sätter sina förlagsindustriers intressen framför världens synskadade. Efter en utdragen process lade EU-kommissionen fram ett mycket bra förslag om hur fördraget ska genomföras i EU. Jag har fått ansvaret i EU-parlamentet för att förhandla frågan tillsammans med kommissionen och rådet.

Häromveckan ställde sig ett enhälligt rättsligt utskott i EU-parlamentet bakom mitt förslag om hur Marrakechfördraget ska kunna träda i kraft inom EU. Min linje är tydlig. Vi måste ta bort gränshindren för böcker för synskadade. Och vi behöver göra det på ett sätt som fungerar även för små bibliotek och synskadades organisationer.

Den svenska regeringen har initialt uttryckt sig positivt till att EU så snabbt som möjligt ska arbeta för att Marrakechfördraget ska genomföras på ett bra sätt inom EU. Nu när länder som Tyskland verkar ha ställt sig på förlagsindustrins sida istället för de synskadades sida har vi en potentiell politisk konflikt mellan rådet å ena sidan och parlamentet och kommissionen å andra sidan.

Det är därför av oerhörd vikt att Sverige är tydligt under förhandlingarna med andra medlemsländer i rådet så att implementeringen av Marrakechfördraget inte hotas av upphovsrättslobbyns särintressen. Sverige bör vara en spelare som tydligt ställer upp för mänskliga rättigheter även i den här frågan.

Max Andersson (MP)
EU-parlamentariker