Max Andersson

klimatlobbyism

Klimatförhandlingarna i Bonn – hur säkerställer vi öppenhet, balanserat deltagande och etiskt beslutsfattande i FN:s klimatpanel?

Klimatförhandlingar i stor sal i Bonn 2017.

Den här veckan pågår den årliga mellansessionen av FN:s klimatförhandlingar i Bonn, Tyskland. Varje år träffas förhandlare och tekniska experter för att utmejsla nästa steg för den globala klimatpolitiken inför FN:s stora klimatkonferenser, ”COP”, (Conference of the Parties).

Här finns texter om lobbyism

Lobbyism

”Lobbyism är ett allvarligt demokratiproblem. Problemet ligger inte i att människor och företag försöker påverka beslutsfattarna. Problemet är att de som lägger mest pengar på att påverka får så mycket mer inflytande. Lobbyismen snedvrider politiken till nackdel för vanliga människor, och det ger orättvisa fördelar till ekonomiskt starka särintressen som fossilföretagen, kemikalieindustrin, och upphovsrättsindustrin.

Organisationer som företräder allmänintresset, som miljörörelsen, har ofta begränsade resurser. Medan storföretagen kan kan satsa enormt mycket pengar på att påverka besluten. Vi behöver jämna ut spelplanen mellan de som har mycket pengar och de som har bra argument.

Därför arbetar jag för att införa regler som kontrollerar lobbyismen. När jag satt i EU-parlamentet offentliggjorde jag mina lobbymöten, fick EU-parlamentet att kräva regler mot fossilföretagens lobbyism i FN:s klimatförhandlingar, och lyckades driva igenom en del skärpningar i regelverket. Framförallt fick jag igenom ett beslut om att EU-parlamentariker som är ansvariga för ett ärende är skyldiga att offentliggöra sina möten med lobbyister.

Men det finns mycket mer att göra för att kontrollera lobbyismen. Vi behöver regler som hindrar politiker att gå direkt till att jobba som lobbyister, och vi behöver se till att nästan alla lobbymöten, både i EU och i Sverige ska offentliggöras.”

Max Andersson

Här finns artiklar om Klimat och Miljö

Temabild för Klimat och Miljö. Vindkraft är en del av lösningen på klimatkrisen.

”Klimat och miljö är grunden för allt annat. Vi behöver en politik som tar miljöhoten på allvar, och ser till att minska utsläppen av växthusgaser och hejda den globala uppvärmningen.

Klimatkrisen är vår tids viktigaste fråga. EU är en del av den rika världen, och har ett särskilt ansvar både för att minska sina egna utsläpp och för att hjälpa till att  finansiera den globala omställning som måste till.

Klimatkrisen behöver behandlas som den kris det är!”

Max Andersson