Max Andersson

”Dags att fossilindustrin slutar förorena klimatpolitiken”

Jag skriver i Aktuell Hållbarhet om problemet med fossilindustrins inflytande. Vi behöver ett regelverk mot intressekonflikter i klimatförhandlingarna.

Dags att fossilindustrin slutar förorena klimatpolitiken

Storföretagens inflytande på politiken har blivit ett allvarligt problem. Ingenstans är det problemet mer allvarligt än i klimatpolitiken. Nu i november kommer världsledare, forskare och miljöaktivister samlas på klimatkonferensen i Bonn för att söka lösningar på klimatkrisen.
Men fossilindustrin är också där. Kol- och oljebolagen har ett starkt ekonomiskt intresse av att försinka de åtgärder världen behöver. Vi vet att de är där som observatörer, och ibland till och med som delegater för länder. Fossilindustrins inflytande är ett av skälen till att klimatförhandlingarna hittills inte har lyckats ena sig om konkreta åtgärder. Förra veckan röstade EU-parlamentet för att vi behöver göra något åt det.
Varje år minskar utrymmet att vända utsläppstrenden och uppfylla Parisavtalet. Vi behöver en snabb minskning av utsläppen om vi ska klara 1,5 graders-målet, och undvika en uppvärmning som ger allvarliga konsekvenser. Vi har inte tid med försenade, urvattnade och blockerade åtgärder längre – omställningen kräver full fart framåt.
Förra veckan röstade EU-parlamentet om ståndpunkter inför årets klimatkonferens, COP23. Bland annat ställde man sig bakom mitt och Gröna gruppens förslag om att det behövs riktlinjer för intressekonflikter på klimatförhandlingarna. Det måste bli svårare för storföretag som har ett ekonomiskt egenintresse av att släppa ut smutsiga gaser att influera världens klimatpolitik.
När Världshälsoorganisationen, WHO, införde ett regelverk mot intressekonflikter som hindrar tobakslobbyisterna från att få fri tillgång till anti-rökningskonferenserna blev det lättare att komma fram till beslut. Vi behöver liknande regler för FN:s klimatförhandlingar.
Det kan tyckas självklart med ett regelverk för intressekonflikter. Men länder som USA, Australien och även EU har blockerat att frågan tas upp på klimatförhandlingarnas dagordning. Nu när EU-parlamentets majoritet röstat för förslaget hoppas vi att det kommer att lossna.  Kommissionen borde agera och stötta de länder som lyfter frågan.
Det är viktigt med transparens i klimatförhandlingarna, och att vi lyfter fram alla goda exempel på klimatarbete inom städer, företag och länder. Självklart ska de få visa upp sig och utbyta erfarenheter. Men det är något helt annat än att ge organisationer som inte ens vill att Parisavtalet existerar fritt spelrum. En öppen och transparent process med observatörer innebär inte att vi måste släppa in aktörer vars intressen går tvärtemot syftet med konferenserna.
Det är viktigt att lyssna på vad olika aktörer har att säga, och det gäller även energiföretagen. Men vi ska inte ge kol- och oljelobbyister möjlighet att hälla grus i maskineriet. Låt oss istället ge utrymme åt alla de fantastiska organisationer, städer, företag och länder som kan inspirera oss alla att bli bättre, göra mer, och så snabbt det bara går ställa om till ett hållbart samhälle.
Det är dags att sluta förorena klimatpolitiken!

 

Max Andersson (MP)

EU-parlamentariker