Max Andersson

”Dags att lyssna på medborgarna om den nya upphovsrätten”

Jag skriver om kommissions oroväckande förslag till ändringar i upphovsrätten i Dalademokraten. 


Dags att lyssna på medborgarna om den nya upphovsrätten

Nyligen föreslog EU-kommissionen ändrade regler om upphovsrätten, vilket har lett till stor debatt runtom i Europa. Avsikten med förslaget var att modernisera lagstiftningen för en digital tidsålder. Men det har lett till stora protester från EU:s medborgare. Jag har redan mottagit mer än 400 mail och uppmaningar från oroade människor.

Det finns många åsikter kring vilka problem de nya upphovsrättslagarna ska lösa. Musikindustrin vill både bekämpa fildelning på internet och få bättre förutsättningar att konkurrera med Google. Samtidigt vill stora mediebolag också få del av Googles intäkter. De åtgärder som föreslagits för detta har visat sig vara kontroversiella.

I det rättsliga utskottet i EU-parlamentet där jag arbetar går åsikterna isär. Ledamöterna har lämnat in närmare tusen ändringsförslag på den föredragande ledamotens förslag. Det kan till exempel handla om att göra det obligatoriskt för digitala plattformar att filtrera allt som laddas upp på deras sida för att leta efter upphovsrättsskyddat material, vilket för ett mindre företag skulle vara ett förödande obligatorium. Kulturutskottet i EU-parlamentet har även lagt förslag om att göra det omöjligt för användare att till och med spara lagligt förvärvad musik på en molntjänst inom EU.

En mycket omdiskuterad fråga gäller de ”nya närliggande rättigheter” som vill ålägga digitala plattformar en skyldighet om att teckna licensavtal för att ge människor möjlighet att länka till nyheter. Det här ett förslag som redan har prövats i Tyskland och Spanien och misslyckats, och som skulle kunna ställa till väldigt stora problem för informationsspridningen på internet. Vi har gott hopp om att kunna stoppa detta förslag, men efter en intensiv lobbykampanj har den konservativa gruppen i parlamentet som Moderaterna ingår i valt att stötta det kontroversiella förslaget.

Det är uppenbart att varken kommissionen eller den konservativa gruppen i EU-parlamentet har lyssnat till vad medborgarna och konsumenterna inom EU tycker om den nya upphovsrätten. Istället verkar det som att de hellre ser till de stora mediebolagen och tidningsutgivarnas intressen. Det som medborgare vill är att kunna fortsätta sprida information på ett enkelt sätt och fortsätta använda internet som en plattform att uttrycka sina åsikter.

Om vi ska få en bra lagstiftning kring upphovsrätt på EU-nivå så måste vi vara realistiska. Vi ska inte introducera åtgärder som redan har visat sig misslyckas i vissa medlemsländer, och vi råder inte bot på Googles hegemoni genom åtgärder som gör det svårare för nya plattformar att utvecklas och konkurrera. I dagsläget har vi en situation där främst amerikanska plattformar har gjort sig dominerande på den europeiska marknaden. Vi behöver snarare stötta innovation och underlätta utveckling av nya digitala verktyg än att skapa fler hinder för nya företag på internet.

Det är viktigt att vi skapar ett regelverk som ger förutsättningar för ett öppet, fritt och dynamiskt internet. Kommissionens förslag är ett steg i fel riktning. EU-parlamentet kommer gå till beslut i höst och temperaturen kommer bara att öka i debatten ju närmare vi kommer. Vi ledamöter är redan utsatta för intensiv lobbying från företagsintressen. Jag kommer att arbeta för att allmänintresset och medborgarnas röst hörs i debatten.

Max Andersson (MP)

EU-parlamentariker