Max Andersson

”Håll inte fossilindustrin om ryggen”

Jag har en slutreplik i Altinget.se om att vi behöver ett regelverk som försvårar fossilindustrins lobbyism på klimatmötena.

”Håll inte fossilindustrin om ryggen”

Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores, försvarar återigen världens största kol- och oljebolags närvaro under klimatförhandlingarna i en replik på min artikel om hur vi kan komma tillrätta med intressekonflikter under klimatförhandlingarna.
Goldmann förstår lobbying

Att Goldmann inte tycks förstå hur lobbying och påverkansarbete fungerar i praktiken har jag svårt att tro, särskilt som Goldmann själv är en flitig lobbyist. De storföretag som har resurser att anställa heltidslobbyister kan träffa ansvariga politiker och tjänstemän oftare, de kan följa lagstiftning närmare och veta exakt när de ska skicka förslag. Att det är en obalanserad representation av storföretag som träffar våra beslutsfattare, liksom EU:s klimatkommissionär Miguel Arias Cañete (som även har starka band till oljeindustrin), är inget nytt. Goldmann kan hålla sig uppdaterad med de senaste siffrorna på Integrity watch. Men varför hålla fossilindustrin om ryggen? Vi vill båda avancera klimatarbetet, och få ett slut på urvattnad lagstiftning.

Uppenbar intressekonflikt

Den industri som har skapat och fortsatt driver på klimatkrisen bör inte delta vid förhandlingar som ytterst syftar till utsläppsminskningar. Det finns en uppenbar intressekonflikt i att bolag som just Exxon Mobil, BP och Shell finns representerade genom flertalet ”BINGOs” (Business/Industry NGOs non-governmental organizations). De har nämligen ett finansiellt intresse av att få fortsätta släppa ut så mycket som möjligt. I Corporate Accountability International’s nya rapport går det att läsa närmare om dessa BINGOs ansträngningar mot ökade klimatambitioner.

Goldmann går i försvar för hela energisektorn, som om att fossilindustrin var vårt enda energialternativ. Nej, den tiden är förbi. Vad vi vill göra handlar inte om att begränsa alla företags deltagande. De som driver på för ambitiösare utsläppsminskningar, och driver hållbar innovation framåt har absolut en roll att spela tillsammans med andra intresseorganisationer. Det vi vill göra handlar om att begränsa inflytandet för dem som vill stoppa utvecklingen av klimatpolitiken, eller bibehålla status quo. Status quo är inget vi kan acceptera längre – det finns inget utrymme varken när det gäller koldioxid i atmosfären eller försenade klimatbeslut.

Okontroversiellt förslag

Att införa en klausul om intressekonflikter är inget kontroversiellt. Det är vanligt både hos företag och inom offentlig sektor. Det är viktigt att skydda offentlig verksamhet, och våra gemensamma institutioner från just intressekonflikter. Världshälsoorganisationen WHO har stängt ute tobaksbolagen från sina konferenser, och det har underlättat det internationella arbetet för att minska rökningen. Det är dags att den här sortens regelverk blir en del av FN:s klimatkonvention, för att öka transparensen och delegitimisera dem som försöker hindra en lösning på klimatproblemen – och för att i slutändan generera mer effektiv klimatpolitik.

Av: Max Andersson
EU-parlamentariker (MP)