Max Andersson

Här finns texter om lobbyism

Lobbyism

”Lobbyism är ett allvarligt demokratiproblem. Problemet ligger inte i att människor och företag försöker påverka beslutsfattarna. Problemet är att de som lägger mest pengar på att påverka får så mycket mer inflytande. Lobbyismen snedvrider politiken till nackdel för vanliga människor, och det ger orättvisa fördelar till ekonomiskt starka särintressen som fossilföretagen, kemikaliebranschen, och upphovsrättsindustrin.

Organisationer som företräder allmänintresset, som miljörörelsen, har ofta begränsade resurser. Medan storföretagen kan kan satsa enormt mycket pengar på att påverka besluten. Vi behöver jämna ut spelplanen mellan de som har mycket pengar och de som har bra argument. 

Därför arbetar jag för att införa regler som kontrollerar lobbyismen. När jag satt i EU-parlamentet offentliggjorde jag mina lobbymöten, fick EU-parlamentet att kräva regler mot fossilföretagens lobbyism i FN:s klimatförhandlingar, och lyckades driva igenom en del skärpningar i regelverket. Framförallt fick jag igenom ett beslut om att EU-parlamentariker som är ansvariga för ett ärende är skyldiga att offentliggöra sina möten med lobbyister.

Men det finns mycket mer att göra för att kontrollera lobbyismen. Vi behöver regler som hindrar politiker att gå direkt till att jobba som lobbyister, och vi behöver se till att nästan alla lobbymöten, både i EU och i Sverige ska offentliggöras.”

Max Andersson

***

Mer information:

Det här är min samlingssida om lobbyism.

Här kan du hitta alla mina texter om lobbyism.

Vill du läsa vad jag skrivit om ett särskilt ämne, som klimatlobbyism, så kan du klicka på etiketterna längst ner på sidan.

Max Andersson räknar veckans lobbyister
Max räknar antalet lobbyister under en vecka.

Publikationer:

Här finns en broschyr med mina förslag för att kontrollera lobbyismen.

Här är ett seriealbum om lobbyism i EU. Enstaka exemplar och klassuppsättningar av ”Lobbyland” är gratis.