Max Andersson

”Släng ut lobbyisterna från klimatförhandlingarna”

Tiden håller på att rinna ut för att rädda jorden undan klimatkaos. Samtidigt avslöjas det att Europas största näringslivsorganisation gör sitt bästa för att bromsa EU:s klimat-ambitioner. Det är fullständigt orimligt att de företag som tjänar pengar på att släppa ut växthusgaser tillåts ha inflytande över EU:s klimatpolitik. Det är hög tid att kasta ut storföretagens lobbyister från klimatförhandlingarna och skärpa reglerna kring lobbyism, skriver jag i GP.

Om det var någon som tvivlade på vad för slags klimatpolitik de europeiska storföretagen vill se från EU finns nu svaret svart på vitt; helst ingen alls. I dagarna läckte två lobbypapper från Business Europe, en paraplyorganisation för Europas arbetsgivarorganisationer där Svenskt näringsliv är medlem, som bekräftar gruppens strävan att undvika höjda och bindande klimatmål.

Lobbyjätten har bland annat försett sina medlemmar med argument att använda under de kommande veckorna i deras samtal med politiker och beslutsfattare som förbereder EU:s förhandlingsbud till FN:s klimattoppmöte i Katowice, Polen.

I dag har fossillobbyisterna fritt spelrum såväl före som under klimattoppmötena. De kommer dit som rådgivare, observatörer och ibland sitter de rentav med som delegater.

Medlemmarna, skriver Business Europe, bör ställa sig positiva till klimatåtgärder så länge som dessa inte utmynnar i några höjda och bindande mål – kort sagt, en klimatpolitik värd namnet. De bör använda ”de vanliga argumenten” om att EU inte kan gå före när andra inte gör tillräckligt. Medlemmarna kan, enligt Business Europe, sinka och förhala klimatarbetet genom att ifrågasätta beslutsprocessen och befintliga uträkningar samtidigt som man kräver ytterligare konsekvensstudier.

Grus i maskineriet

I dag har fossillobbyisterna fritt spelrum såväl före som under klimattoppmötena. De kommer dit som rådgivare, observatörer och ibland sitter de rentav med som delegater. Deras ansträngningar för att hälla grus i maskineriet är ett av skälen till att klimatförhandlingarna fortfarande inte kommit längre än de har. Därför är det nu avgörande att vi får på plats ett regelverk mot intressekonflikter i FN:s klimatförhandlingar. Ett sådant krav har länge drivits av ett 70-tal länder från det globala Syd, som tillsammans samlar mer än hälften av världens befolkning. EU och Sverige behöver nu göra gemensam sak och ställa sig bakom deras krav.

Föregångare finns. Världshälsoorganisationen (WHO) tröttnade på att arbetet för att begränsa tobaksrökning inte gick framåt och infogade i sin ramkonvention från år 2003 regler om att parterna ska skydda sin folkhälsopolitik från kommersiella intressen – i princip ett blankt nej till tobaksbranschen och dess lobbyister.

Vakna upp!

Hittills har EU-kommissionen motarbetat försöken att ta fram regler och riktlinjer mot intressekonflikter i klimatpolitiken. Detta trots att EU-parlamentet år 2017 ställde sig bakom mitt yrkande om behovet av att komma tillrätta med problemet och att 88 EU-parlamentariker sedan dess förespråkat samma åtgärder i ett öppet brev till EU:s ansvariga kommissionärer.

Nu behöver EU-kommissionen vakna upp och ta krafttag mot lobbyismen. Klimatkrisen är ett faktum. I det läget kan vi inte tillåta storföretagen att bromsa EU:s klimatambitioner.

Det är hög tid att EU tar sitt förnuft till fånga, gör gemensam sak med andra länder inom FN och kastar ut smutsiga företag från klimatförhandlingarna.