Max Andersson

”Det finns en sista chans att stoppa EU:s filter och länkavgifter”

Soraya Post röstade liksom jag emot uppladdningsfilter och länkavgifter i EU-parlamentets förslag till ny upphovsrätt. Det märkliga är att hon sedan går ut och försvarar dem, skriver jag i ETC.

Soraya Post (FI) skriver i en debattartikel i ETC att hon röstade ja till EU-parlamentets position om nya upphovsrättsregler så att upphovsrättshavare ska få skäligt betalt. Men att döma av debattartikelns innehåll är det tveksamt om hon är fullt medveten om vad hon röstade om.

Förslaget om en ny digital upphovrätt i EU har lett till mycket debatt. De upphovsrättslagar som gäller idag kom till år 2001, en digital medeltid då Facebook, Twitter och Youtube ännu inte sett dagens ljus. Mindre än 20 år senare har nätjättarna växt sig till några av de största och rikaste företagen i världen, med ett enormt inflytande över hur vi lever och konsumerar nyheter och kultur. Det är inte bara goda idéer som gjort Google och Facebook till digitala imperier. Kulturskapare och mediahus menar att sajterna sprider deras musik och nyheter och lägger beslag på annonskakan utan att betala en rättvis ersättning. Miljöpartiet med kulturminister Alice Bah Kuhnke i spetsen har gjort mycket för att förbättra kulturskapares villkor. Men även EU:s nya upphovsrätt skulle kunna spela en roll i det avseendet. Frågan är hur sådana politiska lösningar skulle kunna se ut.

Soraya Post röstade liksom alla andra svenska ledamöter nej till förslaget om att införa obligatoriska uppladdningsfilter som läser av allt material som laddas upp till Facebook och Youtube och andra plattformar på nätet och stoppar upphovsrättsskyddat material. Filtren har dock kritiserats för att de också kommer att blockera lagligt material, antingen för att de bara tar fel eller för att de inte förmår avgöra vad som är undantag, som citat och parodier. Akademiker, internetpionjärer och FN:s speciella talesperson för yttrandefrihet, David Kaye, har sagt att filtren hotar det fria ordet.

Istället stödde Post en idé som bland annat gröna gruppen i EU-parlamentet har drivit: en plikt för nätjättar att förhandla med upphovsrättsorganisationer. Det förslaget hade med stor sannolikhet kunnat stärka artisters position gentemot Youtube och Facebook, men tyvärr fick det inte stöd i EU-parlamentet.

Dessutom röstade EU-ledamöterna för att införa en så kallad länkavgift, vilket i princip skulle innebära en kostnad för att länka till nyhetsartiklar. Förslaget till länkavgift har redan visat sig fungera väldigt dåligt i Tyskland och Spanien, men nu drivs det av stora europeiska mediehus, med tyska Axel Springer i spetsen.

Post röstade nej även till länkavgifter. Hon går ändå ut och försvarar dem i sin debattartikel, och menar att de bara kommer gälla för företag med fler än 50 anställda, inte privatpersoner eller mindre och medelstora företag. Problemet är att hon blandar ihop undantagen för länkavgifter och uppladdningsfilter. Inga företag är undantagna från att betala länkavgifter, även de minsta måste köpa licenser. Detsamma kommer att gälla ideella sidor som Wikipedia och förmodligen också privatpersoner som som har annonser på sin blogg.

Till Post försvar är förslaget som gick igenom i EU-parlamentet extremt svårläst. Inte ens parlamentets ansvariga förhandlare, den tyske kristdemokraten Axel Voss, hade koll på detaljerna. I en intervju med journalisten Emanuel Karlsten efter omröstningen förvånades Voss över att parlamentet antog ett förslag om fotoförbud på sportevent, vilket han hade missat att han röstat för. Det säger något om processen, även om det är troligt att just det förslaget slopas i kommande förhandlingar med rådet, då EU förhoppningsvis inte vill få ett antal miljoner arga fotbollsfans efter sig.

Ett annat sakfel gäller uppladdningsfilter. Soraya Post påstår att parlamentets slutposition, som hon röstade ja till, inte uttryckligen kräver uppladdningsfilter. Men i praktiken har plattformarna inte någon annan utväg än att införa filter om de vill undvika att bli stämda. Texten som Post röstade för ställer omöjliga krav på plattformar. De blir skyldiga att hindra upphovsrättsskyddat material och samtidigt får de inte stoppa lagliga undantag. Det kräver filter och algoritmer som aldrig tar fel – och sådana är inte uppfunna än.

Det finns en sista chans att stoppa uppladdningsfilter och länkavgifter. Nu håller EU-parlamentet och ministerrådet på och förhandlar och i vår kommer förslaget tillbaka till parlamentet för en ny omröstning. Risken är stor att de delar i förslaget som syftar till att stärka artisternas rättigheter gentemot förlagen kommer att falla bort. Och om förslaget fortfarande innehåller krav på länkavgifter och obligatoriska uppladdningfilter så kommer jag rösta nej till det. Jag hoppas att Post röstar med mig så att vi får chansen att göra om och göra rätt.