Max Andersson

Lobbyregister

Gröna gruppen i EU-parlamentet har inrättat ett register där deras möten med lobbyister redovisas öppet. I dag uppskattas omkring 30 000 lobbyister påverka lagstiftningen i Bryssel. Det är viktigt att redovisa vilka lobbyister EU:s beslutsfattare träffar för att visa på vilka intressen som har fått möjlighet att påverka politiken. Gröna gruppen arbetar för att inrätta ett obligatoriskt lobbyregister i alla EU:s institutioner, men i väntan på att det ska bli verklighet beslutade vi att registrera alla våra möten med lobbyister i och utanför EU-parlamentet.

Här nedan kan du bland annat se vilka lobbyister jag träffade när jag satt i parlamentet.

https://lobbycal.greens-efa-service.eu/all/