Max Andersson

Motion om ett fritt och öppet internet till Miljöpartiets kongress

Monitorer, symboliserande internet och internetplattformar

Ett fritt och öppet internet

Miljöpartiet står upp för ett fritt och öppet internet. Vi bejakar teknikens möjligheter samtidigt som vi tar problemen och riskerna på allvar. Internet ska inte vara till för storföretagen utan för medborgarna. Människors integritet behöver skyddas från överdriven övervakning oavsett om den utförs av stat eller storföretag. Politiken har en viktig roll att sätta ramar, både i EU och i Sverige. Upphovsrätten behöver reformeras på ett balanserat sätt, på ett sätt som stärker kulturarbetares ekonomiska förutsättningar, utan att det leder till en jakt på vanliga människor som fildelar för privat bruk. Dagens lagstiftning där skadestånden för fildelning ofta är orimligt höga, där det förutsätts att en mobiltelefon i första hand är till för att lagra musik, och människor löper risk att drabbas av utpressningsbrev från upphovsrättsägare behöver reformeras. Vi vill stärka de kulturella allmänningarna, uppskattar när gamla verk blir fritt tillgängliga och därmed lättare kommer människor till del. Det är viktigt för många människor att vara anonyma för att kunna delta i samhällsdebatten, diskutera med andra utan risk för repressalier. Kryptering fyller en viktig roll för att kunna säkra människors kommunikation och göra det svårare för brottslingar att komma åt människors personliga uppgifter och bankkonton. Det finns en risk att människors personliga uppgifter kan missbrukas och användas för att till exempel manipulera väljare i valrörelser. 

Därför yrkar jag att kongressen beslutar:

  • att MP ska fortsätta försvara nätneutralitet och yttrandefriheten på nätet.
  • att MP ska verka för att förhindra ytterligare förlängningar av den tiden som omfattas av upphovsrätt.
  • att MP ska ta initiativ till en översyn av om praxis för skadestånd för fildelning är rimlig och motsvarar den verkliga ekonomiska skadan.
  • att MP ska verka för att avskaffa eller åtminstone radikalt sänka den så kallade kassettskatten.
  • att MP ska verka för att trygga rättssäkerheten för fildelare och motverka risken att IPRED-lagen utnyttjas för utpressningsliknande verksamhet.
  • att MP ska värna om både kryptering och möjligheten att vara anonym på internet.
  • att MP ska arbeta för lagstiftning som motverkar risken att personuppgifter på nätet används för storskalig valmanipulation.

***

Bild: Gerd Altman via Pixabay