Max Andersson

Ett annat EU är möjligt

Omslagsbilden för skriften Ett annat EU är möjligt

Inför EU-valet i maj behöver vi diskutera EU:s framtid och vad vi vill med unionen. Tillsammans med Frida Johnson har jag gjort denna skrift om hur vi kan göra unionen mer demokratisk, flytta makten närmare människorna och skapa förutsättningar för en mer ambitiös politik när det gäller frågor som klimat och global skatteflykt. Jag vill arbeta för en tredje väg som är bättre än både federalisternas superstat och högerns inskränkta nationalism. I skriften finns förslag om en riktig offentlighetsprincip, tuffa regler kring lobbyismen och sanktioner mot regeringar i EU som undergräver demokratin. EU behöver släppa principen om att alla ska tvingas göra lika, och låta de länder som vill göra mer för exempelvis miljön och folkhälsan få göra det. Jag hoppas skriften kan bidra till en vital debatt om Sverige och EU.

Läs skriften Ett annat EU är möjligt här.